Tag Archives: ôn thi toeic part 4

Kinh nghiệm ôn thi TOEIC Part 4 format mới 2020

KINH NGHIỆM ÔN THI TOEIC PART 4 FORMAT MỚI 2020

Chiếm 30 câu trong tổng số lượng 100 câu của bài thi TOEIC Listening, Part 4 được xem là phần “khó nuốt” nhất đối với hầu hết các thí sinh. Đặc biệt, ở format mới 2020 thì việc ôn thi TOEIC Part 4 còn đòi hỏi nhiều cố gắng hơn nữa. Mình đã tổng hợp

Chat ngay