28.09.2022Cấu trúc bài thi TOEIC 4 kỹ năng Chắc hẳn khi nhắc tới kì thi TOEIC thì ai ai cũng nghĩ tới chỉ có 2 phần thi Nghe…

28.09.2022Tính từ (Adjective) [Mới] rong ngữ pháp tiếng Anh, tính từ và trạng từ đều có nhiệm vụ bổ sung nghĩa cho câu, giúp…
28.09.2022GIỚI TỪ CHỈ THỜI GIAN (Prepositions of time) – 2022 Giới từ chỉ thời gian (preposition of time) đóng vai trò như một từ nối giữa động từ và từ…
28.09.2022LIÊN TỪ Liên từ trong tiếng Anh là một trong những chủ điểm ngữ pháp thường xuyên được sử dụng. Đúng như…
28.09.2022ĐỘNG TỪ rong ngữ pháp tiếng Anh, động từ là một phần không thể thiếu trong câu. Một câu có thể không…

Xem thêm