Khóa họcMục tiêuSố lượngThời lượngĐăng ký
PRE TOEICĐầu vào: 0-300
Đầu ra: 400
3 buổi/tuần1 thángĐăng ký
SKY TOEICĐầu vào: 0-300
Đầu ra: 500
3 buổi/tuần2 thángĐăng ký
INTENSIVE TOEICĐầu vào: 0-300
Đầu ra: 600+
3 buổi/tuần3 thángĐăng ký
TOEIC CẤP TỐCĐầu vào: 300-500
Đầu ra: theo nhu cầu
3 buổi/tuần1-3 thángĐăng ký
TOEIC 4 KỸ NĂNGĐầu vào: 300-500
Đầu ra: theo nhu cầu
3 buổi/tuần5 thángĐăng ký
GIAO TIẾP GENERALĐầu vào: Giao tiếp yếu
Đầu ra: Giao tiếp 12 chủ đề
2-3 buổi/tuần4-5 thángĐăng ký
GIAO TIẾP CÔNG SỞĐầu vào: Giao tiếp yếu
Đầu ra: Thành thạo giao tiếp công sở
2-3 buổi/tuần4-5 thángĐăng ký
IELTS FOUNDATIONĐầu vào: 3.5
Đầu ra: 5.5
3-5 buổi/tuần2 thángĐăng ký
IELTS INTERMEDIATEĐầu vào: 5.5
Đầu ra: 6.5
3-5 buổi/tuần2 thángĐăng ký
IELTS MASTERĐầu vào: 6.5
Đầu ra: 7.5
3-5 buổi/tuần2 thángĐăng ký

Kiểm tra đầu vào MIỄN PHÍ và cùng ANHLE ENGLISH hoàn thành mục tiêu ngay bây giờ.

  Trải nghiệm môi trường học TIẾNG ANH khác biệt.
  Trải nghiệm môi trường học TIẾNG ANH khác biệt.
  Trải nghiệm môi trường học TIẾNG ANH khác biệt.
  Trải nghiệm môi trường học TIẾNG ANH khác biệt.
  Trải nghiệm môi trường học TIẾNG ANH khác biệt.
  Trải nghiệm môi trường học TIẾNG ANH khác biệt.
  Trải nghiệm môi trường học TIẾNG ANH khác biệt.
  Trải nghiệm môi trường học TIẾNG ANH khác biệt.