Khóa Học IELTS 7.5 MASTER Lộ Trình Nhanh Chóng Tới Mục Tiêu

1/ Đối tượng tham gia Khóa Học IELTS 7.5 MASTER

  • Các bạn học viên có đầu vào 6.5 IELTS và có mục tiêu đầu ra 7.5 IELTS.

2/ Tại sao nên luyện thi IELTS MASTER tại AnhleEnglish?

3/ Chi tiết khóa học IELTS 7.5 MASTER

THÔNG TIN KHOÁ HỌC IELTS 7.5 MASTER TẠI ANHLE ENGLISH

Khóa học IELTS 7.5 MASTER
Khung chương trình Nội dung
Listening

SECTION 1:

 • Kỹ năng nghe hiểu các đoạn hội chủ đề thường ngày trong phần thi Section 1 IELTS LISTENING

SECTION 2:

 • Luyện nghe hiểu các bài hướng dẫn, giới thiệu, thông báo trong phần thi Section 2 IELTS LISTENING

SECTION 3:

 • Luyện nghe hiểu các bài hội thoại học thuật Section 3 IELTS LISTENING

SECTION 4:

 • Luyện nghe hiểu các chủ đề học thuật Section 4 IELTS LISTENING

SECTION 1:

 • Dạng bài Address
 • Dạng Number
 • Dạng Name
 • Dạng Price
 • Dạng Time
 • Dạng thông tin tình huống

SECTION 2:

 • Dạng bài Labelling Map/Plan
 • Dạng bài Matching
 • Bộ từ vựng miêu tả địa điểm/phương hướng

SECTION 3:

 • Dạng Multiple choice
 • Dạng Note/Table completion
 • Dạng Flow-chart completion
 • Dạng Matching

SECTION 4:

 • Chủ đề Quản trị kinh doanh
 • Chủ đề Môi trường
 • Chủ đề Sinh vật học
 • Chủ đề nhân chủng học
 • Chủ đề Khoa học, Lịch sử
Reading
 • Luyện tập kỹ năng đọc hiểu các bài viết học thuật
 • Kỹ năng Skimming – Scanning tìm kiếm thông tin quan trọng.
 • Thành thạo các dạng bài IELTS READING

 • Dạng 1: Multiple-choice
 • Dạng 2: Short-answer
 • Dạng 3: Completion
 • Dạng 4: TRUE/FALSE/NOT GIVEN
 • Dạng 5: MATCHING
Speaking
 • Chuẩn hoá Speaking
 • Thành thạo các chủ đề trong bài thi IELTS Speaking
 • Thực hành các đề thi mỗi quý
 • Bổ sung vốn từ vựng IELTS Speaking band 7.5

 • Phát âm
 • Ngữ điệu
 • Trọng âm
 • Nối âm
 • Chủ đề Education
 • Chủ đề Techonology
 • Chủ đề Marketing
 • Chủ đề Business
 • Chủ đề Environment
 • Chủ đề Tourism
 • Chủ đề Transport
 • Chủ đề People
Writing
 • Chuẩn hoá kỹ năng Writing:
 • Thành thạo các dạng bài IELTS WRITING Task 1
 • Thành thạo các dạng bài IELTS WRITING Task 2
 • Thực hành các đề thi IELTS Wrtiting mỗi quý
 • Khả năng ứng dụng các cấu trúc Grammar phức tạp trong việc triển khai ý.
 • Khả năng áp dụng bộ từ vựng Academic vào bài Essay một cách phù hợp và chính xác.

 • Dạng Line Graph
 • Dạng Bar Chart
 • Dạng Pie Chart
 • Dạng Map
 • Dạng Process
 • Dạng Picture
 • Dạng Opinion
 • Dạng Advantage/Disadvantage
 • Dạng Cause/Solution
 • Dạng Both Views
HỆ THỐNG CÔNG NGHỆ BỔ TRỢ
 • Website hỗ trợ TOEIC với nền tảng công nghệ độc quyền hỗ trợ học viên 24/24.

 • Kho từ vựng Online với hơn 500 từ vựng cập nhật theo đề thi mỗi Tháng
 • Hệ thống nghe chép chính tả – Hỗ trợ tối đa kỹ năng nghe hiểu
 • Hệ thống Writing Exercise giúp học viên cải thiện khả năng diễn đạt ý tưởng từ tiếng Việt sang Anh.
 • Các bộ đề thi cập nhật sát nhất với đề thi thực tế

Lưu ý:

 • Anh Lê cung cấp các buổi thi thử miễn phí cho học viên mỗi tuần nhằm đánh giá chính xác nhất năng lực thực tế.
 • Các tài liệu chuyên sâu và bài review đề thi mỗi tháng được cung cấp thường xuyên cho học viên nhằm luyện tập tốt nhất cho bài thi TOEIC.

Các khoá học tại AnhleEnglish

Khóa Học TOEIC 500

Khóa Học TOEIC 600

Luyện Thi TOEIC cấp tốc

Luyện Thi TOEIC Online

TOEIC 4 Kỹ Năng

Khóa Học TOEIC Giao Tiếp

Khóa Học IELTS 7.5

Khóa Học IELTS 6.5