Khóa họcMục tiêuSố lượngThời lượngĐăng ký
PRE TOEICĐầu vào: 0-300
Đầu ra: 400
3 buổi/tuần1 thángĐăng ký
SKY TOEICĐầu vào: 0-300
Đầu ra: 500
3 buổi/tuần2 thángĐăng ký
INTENSIVE TOEICĐầu vào: 0-300
Đầu ra: 600+
3 buổi/tuần3 thángĐăng ký
TOEIC CẤP TỐCĐầu vào: 300-500
Đầu ra: theo nhu cầu
3 buổi/tuần1-3 thángĐăng ký
TOEIC 4 KỸ NĂNGĐầu vào: 300-500
Đầu ra: theo nhu cầu
3 buổi/tuần5 thángĐăng ký
GIAO TIẾP GENERALĐầu vào: Giao tiếp yếu
Đầu ra: Giao tiếp 12 chủ đề
2-3 buổi/tuần4-5 thángĐăng ký
GIAO TIẾP CÔNG SỞĐầu vào: Giao tiếp yếu
Đầu ra: Thành thạo giao tiếp công sở
2-3 buổi/tuần4-5 thángĐăng ký
IELTS FOUNDATIONĐầu vào: 3.5
Đầu ra: 5.5
3-5 buổi/tuần2 thángĐăng ký
IELTS INTERMEDIATEĐầu vào: 5.5
Đầu ra: 6.5
3-5 buổi/tuần2 thángĐăng ký
IELTS MASTERĐầu vào: 6.5
Đầu ra: 7.5
3-5 buổi/tuần2 thángĐăng ký
nhan-uu-dai-buton-anhle

Kiểm tra đầu vào MIỄN PHÍ và cùng ANHLE ENGLISH hoàn thành mục tiêu ngay bây giờ.

  anhle english8 scaled 1
  Trải nghiệm môi trường học TIẾNG ANH khác biệt.
  anhle english7
  Trải nghiệm môi trường học TIẾNG ANH khác biệt.
  anhle english6 scaled 1
  Trải nghiệm môi trường học TIẾNG ANH khác biệt.
  anhle english5 scaled 1
  Trải nghiệm môi trường học TIẾNG ANH khác biệt.
  anhle english4 scaled 1
  Trải nghiệm môi trường học TIẾNG ANH khác biệt.
  anhle english3 scaled 1
  Trải nghiệm môi trường học TIẾNG ANH khác biệt.
  anhle english2 scaled 1
  Trải nghiệm môi trường học TIẾNG ANH khác biệt.
  anhle english1
  Trải nghiệm môi trường học TIẾNG ANH khác biệt.
  anhle english8 scaled 1
  anhle english7
  anhle english6 scaled 1
  anhle english5 scaled 1
  anhle english4 scaled 1
  anhle english3 scaled 1
  anhle english2 scaled 1
  anhle english1