1/ Đối tượng tham gia INTENSIVE TOEIC

  • Xuất phát điểm thấp, mất căn bản tiếng anh.
  • Đã thi TOEIC với điểm số dưới 300 điểm.
  • Có mục tiêu 600+ TOEIC.

2/ Tại sao nên luyện thi INTENSIVE TOEIC tại AnhleEnglish?

3/ Chi tiết khóa học INTENSIVE TOEIC

THÔNG TIN KHOÁ HỌC

INTENSIVE TOEIC 2022
Khung chương trình Nội dung
Listening

Part1:

 • Thành thạo kỹ năng nghe các dạng hình tả người / tả vật.
 • Luyện tập kỹ năng nghe hiểu – loại trừ đáp án gây nhiễu
 • Làm quen với các dạng miêu tả phức tạp.
 • Bổ sung vốn từ vựng miêu tả Hành động / Đồ vật trong bài thi Part 1.

Part 2:

 • Luyện tập kỹ năng nghe hiểu thông tin.
 • Tips loại trừ đáp án – thông tin sai.
 • Thành thạo 12 dạng câu hỏi Listening Toeic Part 2
 • Bổ sung vốn từ cho từng dạng câu hỏi

Part 3:

 • Rèn luyện kỹ năng nghe hiểu thông tin chi tiết.
 • Kỹ năng nghe từ khoá – thông tin trọng tâm.
 • Kỹ năng nghe từ khoá nắm thông tin tổng quát của đoạn hội thoại
 • Làm quen với các Topic phổ biến trong bài thi Part 3 TOEIC

Part 4:

 • Kỹ năng nghe hiểu – nắm bắt thông tin chi tiết của bài độc thoại.
 • Thành thạo dạng bài Graphics.
 • Kỹ năng nghe từ khoá nắm thông tin tổng quát của bài độc thoại
 • Làm quen với các dạng câu hỏi và Topic bài thi Part 4 TOEIC

Part 1:

 • Các dạng Hình tả người Part 1
  • Hình tả một người
  • Hình tả nhiều người
 • Cấu trúc miêu tả:
  • BE VING
  • HAVE / HAS V3
  • BE BEING + V3
 • Hình tả vật
 • Cấu trúc miêu tả:
  • BE + V3 (passive voice)
  • There is/are
  • Giới từ miêu tả vị trí

Part 2:

 • Câu hỏi về địa điểm: WHERE
 • Câu hỏi về thơi gian: WHEN
 • Câu hỏi về người: WHO
 • Câu hỏi lựa chọn: WHICH
 • Câu hỏi nghi vấn: Yes/No Questions
 • Câu hỏi đuôi: Tag Questions
 • Câu hỏi về cách thức: HOW
 • Câu hỏi về nguyên nhân: WHY
 • Câu hỏi lựa chọn: A OR B
 • Câu khẳng định: Statements

Part 3:

 • Chủ đề công sở | Nhân sự
 • Chủ đề công sở | Nơi làm việc
 • Chủ đề công sở | Quản lý thiết bị
 • Chủ đề thường nhật | Mua sắm
 • Chủ đề thường nhật | Cơ sở tiện ịch
 • Chủ đề thường nhật | Giao thông

Part 4:

 • Tin nhắn thoại
 • Thông báo
 • Quảng cáo
 • Chương trình phát sóng
 • Diễn thuyết
 • Du lịch
Reading

Part 5:

 • Kỹ năng quản lý thời gian làm bài.
 • Cọ sát với các dạng bài thi mới mỗi tháng
 • Thành thạo các dạng bài TOEIC Reading Part 5
 • Cập nhật bộ từ vựng trong đề thi mỗi tháng

Part 6:

 • Rèn luyện kỹ năng đọc hiểu.
 • Làm quen 4 dạng bài TOEIC Part 6
 • Cập nhật các chủ đề trong đề thi mỗi tháng

Part 7:

 • Cải thiện kỹ năng đọc hiểu – tìm thông tin trọng yếu.
 • Kỹ năng quản lý thời gian làm bài
 • Làm quen 5 dạng bài TOEIC Part 7
 • Kỹ năng Skim – Scan, nắm bắt thông tin chính của câu hỏi và tìm thông tin trong đoạn văn

Part 5:

 • Dạng 1: Vị trí từ loại
 • Dạng 2: Biến thể động từ
 • Dạng 3: Đại từ
 • Dạng 4: Cụm từ
 • Dạng 5: Giới từ
 • Dạng 6: Liên từ
 • Dạng 7: Dạng dịch nghĩa

Part 6:

 • Dạng 1: Vị trí từ loại
 • Dạng 2: Trạng từ liên kết
 • Dạng 3: Điền câu phù hợp
 • Dạng 4: Hiểu ngữ cảnh

Part 7:

 • Dạng 1: Chủ đề chính của bài viết
 • Dạng 2: Câu hỏi thông tin chi tiết
 • Dạng 3: Dạng NOT / TRUE
 • Dạng 4: Câu hỏi suy luận
 • Dạng 5: Câu hỏi từ gần nghĩa
HỆ THỐNG CÔNG NGHỆ BỔ TRỢ
 • Website hỗ trợ TOEIC với nền tảng công nghệ độc quyền hỗ trợ học viên 24/24.
 • Kho từ vựng Online với hơn 500 từ vựng cập nhật theo đề thi mỗi Tháng
 • Hệ thống nghe chép chính tả – Hỗ trợ tối đa kỹ năng nghe hiểu
 • Hệ thống bài kiểm tra đánh giá năng lực Online

Lưu ý:

 • Anh Lê cung cấp các buổi thi thử miễn phí cho học viên mỗi tuần nhằm đánh giá chính xác nhất năng lực thực tế.
 • Các tài liệu chuyên sâu và bài review đề thi mỗi tháng được cung cấp thường xuyên cho học viên nhằm luyện tập tốt nhất cho bài thi TOEIC.

Các khoá học tại AnhleEnglish

TOEIC 4 kỹ năng

TOEIC 600+

TOEIC cấp tốc

Giao tiếp công sở

Giao tiếp General

IELTS 6.5

IELTS 7.5

Tất cả các khoá học