Tag Archives: kinh nghiệm ôn thi toeic

Kinh nghiệm ôn thi TOEIC: Chiến lược thời gian

KINH NGHIỆM ÔN THI TOEIC: CHIẾN LƯỢC THỜI GIAN

Bạn có thắc mắc tại sao mình luôn không đủ thời gian làm bài? Hay tại sao có người làm xong vẫn dư thời gian mà làm đúng điểm cao nữa mới ghê? Hãy tìm hiểu một vài kinh nghiệm ôn thi TOEIC về cách phân chia thời gian làm bài nhé! Nắm bắt được

Chat ngay