TỪ VỰNG IELTS CHỦ ĐỀ ART 05.12.2022TỪ VỰNG IELTS CHỦ ĐỀ ART Từ vựng Ielts chủ đề Art là một trong những chủ đề mà các bạn phải ôn tập trong quá…

03.12.2022TỪ VỰNG IELTS CHỦ ĐỀ CÔNG VIỆC Từ vựng Ielts chủ đề Công việc là một chủ đề thường thấy trong các bài thi Ielts. Mặc dù…
TỪ VỰNG IELTS CHỦ ĐỀ CRIME 29.11.2022TỪ VỰNG IELTS CHỦ ĐỀ CRIME Chủ đề Crime là một chủ để khó và thường xuất hiện trong bài thi Ielts. Để làm tốt chủ…
TỪ VỰNG IELTS CHỦ ĐỀ TOURISM 28.11.2022TỪ VỰNG IELTS CHỦ ĐỀ TOURISM Một trong nhưng khó khắn lớn nhất của việc ôn tập Ielts là từ vựng vì số lượng từ vựng…
TỪ VỰNG IELTS CHỦ ĐỀ EDUCATION 25.11.2022TỪ VỰNG IELTS CHỦ ĐỀ EDUCATION Chủ đề Education là một chủ đề quen thuộc trong các bài thi Ielts với số lượng từ vựng vô…

Xem thêm