Describe a historical place in Vietnam 13.04.2023IELTS Speaking Part 2, 3 – Describe a historical place in Vietnam Describe a historical place in Vietnam – đề bài vô cùng quen thuộc trong đề thi IELTS Speaking Part 2…

IELTS Speaking Part 2, 3: Describe a character from a film 30.03.2023IELTS Speaking Part 2, 3 – Describe a character from a film Nếu gặp đề bài Describe a character from a film trong phòng thi thực chiến thì bạn sẽ xử lý…
IELTS Speaking Part 2, 3: Describe an unusual meal you had 15.03.2023IELTS Speaking Part 2, 3: Describe an unusual meal you had Làm sao để xử lý bài thi IELTS Speaking mượt mà nếu như bạn bắt gặp đề bài “Describe an…
TỪ VỰNG IELTS CHỦ ĐỀ WOMAN DAY 08.03.2023TỪ VỰNG IELTS CHỦ ĐỀ WOMAN DAY Vào Ngày Quốc tế Phụ nữ, chúng ta có cơ hội tuyệt vời để chúc mừng và cảm ơn những…
IELTS SPEAKING PART 1: BIRTHDAY 06.03.2023IELTS SPEAKING PART 1 BIRTHDAY Birthday (Sinh nhật) – một trong những chủ đề vô cùng thông dụng trong bài thi IELTS Speaking Part 1.…

Xem thêm