IELTS Speaking Part 2, 3: Describe an unusual meal you had 15.03.2023IELTS Speaking Part 2, 3: Describe an unusual meal you had Làm sao để xử lý bài thi IELTS Speaking mượt mà nếu như bạn bắt gặp đề bài “Describe an…

TỪ VỰNG IELTS CHỦ ĐỀ WOMAN DAY 08.03.2023TỪ VỰNG IELTS CHỦ ĐỀ WOMAN DAY Vào Ngày Quốc tế Phụ nữ, chúng ta có cơ hội tuyệt vời để chúc mừng và cảm ơn những…
IELTS SPEAKING PART 1: BIRTHDAY 06.03.2023IELTS SPEAKING PART 1 BIRTHDAY Birthday (Sinh nhật) – một trong những chủ đề vô cùng thông dụng trong bài thi IELTS Speaking Part 1.…
IELTS Speaking Part 2, 3 - Describe a family member 22.02.2023IELTS SPEAKING PART 2, 3 – DESCRIBE A FAMILY MEMBER Describe a family member – đề bài IELTS Speaking Part 2 yêu cầu thí sinh miêu tả về một thành viên…
TỪ VỰNG IELTS CHỦ ĐỀ TÍNH CÁCH 18.02.2023TỪ VỰNG IELTS CHỦ ĐỀ TÍNH CÁCH Từ vựng Ielts chủ đề Tính cách là một trong những chủ đề phổ biến bạn có thể gặp khi…

Xem thêm