Tag Archives: ôn thi toeic part 2

hướng dẫn ôn thi TOEIC Part 2

Ôn Thi TOEIC Part 2 – Question & Response

Đề thi TOEIC format mới áp dụng từ 01/06/2019 có nhiều thay đổi, dễ thấy nhất là sự tăng giảm số lượng câu hỏi ở từng part. Trong đó, part 1 và 2 là những phần bị rút đi số câu hỏi. Cụ thể, part 1 giảm 4, part 2 giảm 5. Như vậy, số

Chat ngay