THÌ QUÁ KHỨ HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN - PAST PERFECT CONTINUOUS TENSE 20.03.2023THÌ QUÁ KHỨ HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN – PAST PERFECT CONTINUOUS TENSE Thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn hiếm khi xuất hiện trong quá trình giao tiếp tiếng Anh hàng ngày…

THÌ QUÁ KHỨ HOÀN THÀNH - PAST PERFECT TENSE 15.03.2023THÌ QUÁ KHỨ HOÀN THÀNH – PAST PERFECT TENSE Tương tự như trong thì hiện tại có thì hiện tại tiếp diễn và thì hiện tại hoàn thành, trong…
THÌ QUÁ KHỨ ĐƠN – PAST SIMPLE TENSE 01.03.2023THÌ QUÁ KHỨ TIẾP DIỄN – PAST CONTINUOUS TENSE   Thì quá khứ tiếp diễn - Định nghĩa Thì quá khứ tiếp diễn (Past continuous tense) là thì dùng để…
THÌ QUÁ KHỨ ĐƠN – PAST SIMPLE TENSE 24.02.2023THÌ QUÁ KHỨ ĐƠN – PAST SIMPLE TENSE Một trong những thì quá khứ vô cùng đơn giản trong kiến thức ngữ pháp tiếng Anh đó là thì…
THÌ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN 22.02.2023THÌ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn là một trong những chủ điểm ngữ pháp vô cùng quan trọng trong…

Xem thêm