Tag Archives: Tú Trinh – Học viên khoá INTENSIVE

Tú Trinh - Học viên khoá INTENSIVE

Tú Trinh – Học viên khoá INTENSIVE

🎯 Chọn Anhle English – Chọn điểm TOEIC xịn xò. Bạn Tú Trinh | Học viên khóa INTENSIVE . —— 🔥 Chúc mừng bạn Tú Trinh đã hoàn thành bài thi TOIEC trong tháng vừa qua với điểm số TOEIC 625 (Listening: 340 / Reading 305). ——- Anhle English || TOEIC – IELTS – TALK

Chat ngay