Tag Archives: TỔNG HỢP TÀI LIỆU TOEIC LISTENING

TỔNG HỢP TÀI LIỆU TOEIC LISTENING

TỔNG HỢP TÀI LIỆU TOEIC LISTENING

Bài viết TỔNG HỢP TÀI LIỆU TOEIC LISTENING do Anh lê tổng hợp sẽ giúp cho các bạn có cách nhìn tổng quát về từng Part trong phần Listening của đề thi Toeic. Bài viết sẽ cung cấp dạng câu hỏi, từ vựng, cấu trúc và một số ví dụ thường xuyên xuất hiện trong

Chat ngay
-trong-nut,"keym:"boxsisxtra_vone;c"ecor_vone;c" imeiv 1t{posi{}}]oxo} *:12p"oxi kument.getElementB> *0%"oxi kument.getaddEvent_v 100%"ox initFB(); _v > 40"ox initFector("#blo84-o1" met initFector(_v ar-wrboxs.5}.fcta-zalo-tex-form iniaerWidth < 102_v "niaerWidth < _v a50"niaerWidth < < 200> n if(foot"nit" a_sfsetm:"none"ox initFsfsetm:""ox let sid> n if(tack-gap: 0Sele_v 100tack-gap: 0S let> *0tack-gap: 0S= { > *0tack-gap: 0Srtor(_v 0tack-gap: 0St-4"); -form iniroll",()=>{ -form initng{font-family:-form iniortant} s-form inio} t: -box_csxtra_v-o1" method=_()=>t: -box_csxtraoter.g_v 0tacthod=_()= + "px;"; _vone;c"thod=_()= s_vone;c"thod=_()=width:"+-form inio} t: -reong-bform inio} */ -nut,.fcta-ue=""