pham-thi-thuy-tien-Master-TOEIC-805-Listeining-390-Reading-415 29.09.2021Bạn Phạm Thị Thủy Tiên chinh phục TOEIC mức điểm 450 lên 805 Tiêu biểu như bạn- Phạm Thị Thủy Tiên, sinh viên đại học Tài chính Marketing đã có một hành trình…

ta-huynh-thuy-nhi-TOEIC-715Listening-405-Reading-310 29.09.2021Bạn Tạ Huỳnh Thúy Nhi & Hành trình chinh phục TOEIC 750 Trong xu thế hội nhập, TOEIC khá cần thiết cho mọi người. Đối với học sinh, sinh viên, TOEIC càng…
tran-thanh-nhu-y-Master-TOEIC-845-Listening-455-Reading-390 29.09.2021Hành trình 845 TOEIC của nữ sinh học viện Hàng Không Hành trình từ TOEIC 845 của nữ sinh viên học viện Hàng Không Bạn Trần Thanh Như Ý (TP HCM)…

Xem thêm