Vai Trò Và Vị Trí Của Cụm Giới Từ

Vai trò và vị trí của các cụm giới từ

Cụm giới từ dùng để nối mệnh đề và cụm danh từ lại với nhau

E.g We expect traffic congestion (due to / all / heavily) the construction work

(Chúng tôi dự báo sẽ bị tắc nghẽn giao thông do công trình xây dựng.)

Despite / Although / In order to) protests from local residents, the city closed the old bridge.

(Bất chấp sự phản đối của cư dân địa phương, thành phố đã đóng cửa cây cầu cũ)

=> Cụm giới từ có thể được dùng để nối một mệnh đề với một cụm danh từ

Một số (cụm) giới từ phổ biến trong đề thi

 • within (trong vòng)
 • with (với)
 • without (không có)
 • during (trong suốt)
 • throughout (xuyên suốt)
 • despite (bất chấp)
 • in spite of (bất chấp)
 • according to (theo như)
 • among (giữa)
 • due to (do, bởi vì)
 • owing to (do, bởi vì)
 • because of (do, bởi vì)

vai-tro-va-vi-tri-cua-cum-gioi-tu

– Tránh nhầm lẫn giữa (cụm) giới từ và trạng từ

 (Cụm) giới từ  Trạng từ
 in addition to (bên cạnh việc gì)  in addition (ngoài ra)
 as a result of (do, bởi vì)  as a result (vì vậy, kết quả là)
 in advance of  in advance (trước)
 plus (cùng với)  plus (thêm vào)
 besides (ngoài ra)  besides (hơn nữa)

– Tránh nhầm lẫn giữa (cụm) giới từ và tính từ

(Cụm) giới từ Tính từ
prior to (trước khi) prior (trước)
previous to (trước khi) previous (trước, vừa rồi)
subsequent to (tiếp theo, sau) subsequent (xảy ra sau)
plus (cùng với) plus (thêm vào)
following (tiếp theo, sau) following (sau đây)

Bổ nghĩa cho danh từ

E.g Residents are (overwhelming / overwhelmingly) against the policy.

(Cư dân cực liệt phản đối chính sách.)

=> Cụm against the policy đang đóng vai trò làm bổ ngữ cho động từ be (are) nên đáp án cần chọn một trạng từ.

vai-tro-va-vi-tri-cua-cum-gioi-tu

Xem thêm: Tìm Hiểu Về Tính Từ Chỉ Số Lượng bao gồm vị trí của chúng và ví dụ cụ thể

Dành cho bạn mất gốc tiếng Anh, Anh Lê Toeic hiện nay vẫn đang khai giảng khóa học INTENSIVE TOEIC giúp bạn bứt phát nhanh chóng số điểm 600+ Toeic. Nhấn vào link dưới đây để trải nghiệm và xem kết quả của những người đi trước nhé!

Xem thêm: INTENSIVE TOEIC – Lấy lại nền tảng, bứt phá TOEIC 600+

Xem thêm khóa : Toeic 4 kỹ năng
Lịch khai giảng Liên hệ Đăng ký tư vấn