Trạng Từ Trong Bài Thi Toeic

Trạng từ trong bài thi Toeic có những điểm gì mà bạn cần lưu ý? Vì sao nói Trạng từ là phần quan trọng trong câu. Cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây nhé!

Trạng từ trong bài thi Toeic

Chức năng của Trạng từ

Trạng từ có thể bổ nghĩa cho hầu hết từ loại ngoại trừ danh từ.

Nó có thể bổ nghĩa cho động từ, tính từ, trợ từ, cụm danh động từ, phân từ hoặc có thể bổ nghĩa cho chủ ngữ, từ, cả câu văn.

Xem thêm: Đề Thi Thử TOEIC Listening 2021 (File PDF Kèm Đáp Án)

 Bổ nghĩa cho tính từ

 The room is completely full.

 Căn phòng hoàn toàn kín người.

 (Trạng từ Completely bổ nghĩa cho tính từ Full)

 Bổ nghĩa cho trạng từ khác

 She speaks very softly

 Cô ấy nói rất nhẹ nhàng

 (Trạng từ Very bổ nghĩa cho trạng từ Softly)

 Bổ nghĩa cho động từ

 Mr.Francis frequently takes the subway.

 Mr.Francis thường đi bằng tàu điện ngầm

 (Trạng từ Frequently bổ nghĩa cho động từ Takes)

 Bổ nghĩa cho “to V”

 Students are expected to listen carefully during lectures.

 Các học sinh được mong đợi sẽ chăm chú nghe giảng.

 (Trạng từ Carefully bổ nghĩa cho To Listen)

 Bổ nghĩa cho Gerund (V-ing)

 Talking slowly will help the audience understand

 Việc nói chậm sẽ giúp cho khán giả hiểu hơn

 (Trạng từ Slowly bổ nghĩa cho Taking)

 Bổ nghĩa cho phân từ

 The new manager recently transferred to our branch will be here tomorrow

 Người quản lý mới gần đây được chuyển đến chi nhánh của chúng tôi,sẽ ở đây vào ngày mai

 (Trạng từ Recently bổ nghĩa cho Transferred)

 Bổ nghĩa cho một vế trong câu  Ms Clark left immediately after she finished work.

 Cô Clark rời đi ngay sau khi hoàn thành công việc

 (Trạng từ Immediately bổ nghĩa cho vế Ms Clark left)

 Bổ nghĩa cho cả câu văn

 Fortunately, she arrived on time

 May mắn thay, cô đã đến đúng giờ

 (Trạng từ Fortunately bổ nghĩa cho cả câu “She arrived on time”)

2. Cấu tạo của trạng từ

Trạng từ chủ yếu có dạng “ tính từ + ly

  Tính từ

  Trạng từ
  Careful   Carefully

  Slow

  Slowly
  Quick

  Quickly

  Exact

  Exactly

trang-tu-trong-bai-thi-toeic

Tuy nhiên, một số Trạng từ đặc biệt không theo nguyên tắc này:

  Very

  Rất
  Even   Thậm chí
  Now   Bây giờ
  Also 

  Cũng

3. Vị trí của trạng từ

  Trước “ động từ chính + Object”

 The acountant carefully examined the financial  statements.

 Kế toán kiểm tra kỹ báo cáo tài chính

 Động từ chính: Examnined

 Object: the financial statements.

  Sau “ động từ phụ + Object”

 Our sales representative plans to contact the client directly by phone

 Đại diện bán hàng của chúng tôi có kế hoạch liên hệ trực tiếp với khách hàng qua điện thoại

 Động từ phụ: To contact

 Object: The client

  Sau hoặc giữa “ Be + V-ing”

 The inspector is currently driving to the office.

 Thanh tra đang lái xe đến văn phòng.

 Be: Is

 Ving: Driving

 Louis is studying now.

 Be: Is

 Ving: Studying

 Sau hoặc giữa “ trợ động từ và V3”

 Ms Duncan has checked thoroughly to make sure the article is free of mistakes

 Bà Duncan đã kiểm tra kỹ lưỡng để đảm bảo bài viết không có lỗi

 Trợ động từ: Has

 V3: Checked

 The product is carefully packed by Adam.

 Món hàng được đóng gọi một cách cẩn thận bởi Adam.

 Trợ động từ: Is

 V3: Packed

Xem thêm: Đại Từ Trong Bài Thi Toeic

Dành cho bạn mất gốc tiếng Anh, Anh Lê Toeic hiện nay vẫn đang khai giảng khóa học INTENSIVE TOEIC giúp bạn bứt phát nhanh chóng số điểm 600+ Toeic. Nhấn vào link dưới đây để trải nghiệm và xem kết quả của những người đi trước nhé!

Xem thêm: INTENSIVE TOEIC – Lấy lại nền tảng, bứt phá TOEIC 600+

Lịch khai giảng Liên hệ Đăng ký tư vấn