Toeic Speaking và Writing. Nội dung và cấu trúc đầy đủ của bài thi

Toeic Speaking và Writing là 2 bài thi đánh giá các kỹ năng Anh ngữ được sử dụng trong cuộc sống hàng ngày và tại nơi làm việc. Thí sinh phải trả lời các câu hỏi và tình huống trong thế giới thực bằng ngôn ngữ nói và viết. Bài kiểm tra sử dụng các từ vựng, cụm từ và cách diễn đạt thông dụng hàng ngày được sử dụng trong môi trường công sở. Các bài kiểm tra Nói và Viết có thể được thực hiện cùng nhau hoặc riêng biệt theo các định dạng sau:

Toeic Speaking và Writing

Cấu trúc bài thi nói TOEIC

  • Nội dung: có 11 câu hỏi
  • Thời gian làm bài: Khoảng 20 phút
  • Thang điểm: từ 0–200

Dưới đây là tổng quan về bài thi TOEIC® Speaking, bao gồm 11 câu hỏi đánh giá các khía cạnh khác nhau của khả năng nói của thí sinh. Đối với mỗi câu hỏi, thí sinh sẽ được hướng dẫn cụ thể, bao gồm cả thời gian để chuẩn bị và nói câu trả lời. Bài kiểm tra diễn ra trong khoảng 20 phút.

Đây là lợi thế của thí sinh để nói nhiều nhất có thể trong thời gian cho phép. Điều quan trọng nữa là thí sinh phải nói rõ ràng và trả lời từng câu hỏi theo hướng dẫn.

Câu hỏi Yêu cầu Mô tả
1–2 Đọc to một đoạn văn bản Thí sinh sẽ đọc to văn bản trên màn hình

Sẽ có 45 giây để chuẩn bị

Sau đó, sẽ có 45 giây để đọc to văn bản

3 Mô tả 1 bức tranh Thí sinh sẽ mô tả hình ảnh trên màn hình càng chi tiết càng tốt

Sẽ có 45 giây để chuẩn bị câu trả lời của mình

Sau đó, sẽ có 45 giây để nói về bức tranh

4–6 Trả lời các câu hỏi Thí sinh sẽ trả lời 3 câu hỏi. Sẽ có 3 giây cho mỗi câu hỏi để chuẩn bị câu trả lời

Sẽ có 15 giây để trả lời câu hỏi 4 và 5

Sẽ có 30 giây để trả lời câu hỏi 6

7–9 Trả lời các câu hỏi bằng cách sử dụng thông tin được cung cấp Thí sinh sẽ trả lời 3 câu hỏi dựa trên thông tin được cung cấp.

Sẽ có 45 giây để đọc thông tin trước khi các câu hỏi bắt đầu

Sẽ có 3 giây cho mỗi câu hỏi để chuẩn bị cho câu trả lời

Sẽ có 15 giây để trả lời câu hỏi 7 và 8

Sẽ có 30 giây để trả lời câu hỏi 9

10 Đề xuất một giải pháp Thí sinh sẽ được đưa ra một vấn đề và yêu cầu đề xuất giải pháp.

Sẽ có 45 giây để chuẩn bị câu trả lời của mình.

Sau đó, sẽ có 60 giây để nói. Trong câu trả lời, thí sinh nên đảm bảo:

Chứng tỏ rằng mình hiểu vấn đề

Đề xuất cách giải quyết vấn đề

11 Bày tỏ ý kiến Thí sinh sẽ đưa ra ý kiến của họ về một chủ đề cụ thể

Sẽ có 30 giây để chuẩn bị câu trả lời của mình

Sau đó, sẽ có 60 giây để nói

Cấu trúc bài thi viết TOEIC

  • Nội dung: 8 câu hỏi
  • Thời gian: khoảng 60 phút
  • Thang điểm: 0–200

Dưới đây là tổng quan về bài thi Viết TOEIC®, bao gồm 8 câu hỏi đánh giá các khía cạnh khác nhau của khả năng viết của thí sinh và mất khoảng một giờ. Đối với mỗi dạng câu hỏi, thí sinh sẽ được hướng dẫn cụ thể, bao gồm cả thời gian cho phép để viết câu trả lời của họ.

Xem thêm: Mẹo giải Part 7 Toeic nhanh – hiệu quả của những thí sinh 800+

Câu hỏi Yêu cầu Mô tả
1–5 Viết một câu dựa trên một bức tranh Thí sinh sẽ viết một câu dựa trên hình ảnh tương ứng

Với mỗi bức tranh, thí sinh sẽ được cung cấp hai từ hoặc cụm từ mà thí sinh phải sử dụng trong câu của mình

Có thể thay đổi hình thức của các từ và sử dụng các từ theo bất kỳ thứ tự nào

6–7 Trả lời một yêu cầu bằng văn bản

Thí sinh sẽ thể hiện khả năng viết phản hồi cho 1 email

Sẽ có 10 phút để đọc và trả lời mỗi email

8 Viết một bài luận Thí sinh sẽ viết một bài luận để trả lời một câu hỏi yêu cầu nêu, giải thích và củng cố ý kiến của mình về một vấn đề

Thông thường, một bài luận hiệu quả sẽ có tối thiểu 300 từ

Hy vọng bài viết trên đây sẽ giúp bạn có một cái nhìn tổng quan hơn về 2 phần thi Toeic Speaking và Writing.

Dành cho bạn mất gốc tiếng Anh, Anh Lê Toeic hiện nay vẫn đang khai giảng khóa học INTENSIVE TOEIC giúp bạn bứt phát nhanh chóng số điểm 600+ Toeic. Nhấn vào link dưới đây để trải nghiệm và xem kết quả của những người đi trước nhé!

Xem thêm: INTENSIVE TOEIC – Lấy lại nền tảng, bứt phá TOEIC 600+

Chat ngay