TỔNG HỢP CỤM TỪ PHỔ BIẾN NHẤT ĐỀ THI TOEIC 2018

TỔNG HỢP CỤM TỪ PHỔ BIẾN NHẤT ĐỀ THI TOEIC 2018

— lưu về học gấp nha mems —
Hi các mems, do part 3 mấy tháng cuối năm tương đối khó nên hôm nay mình đã cập nhập một bảng cụm từ hay ra thi nhất trong các đề Part 3 gần đây ?
Mems nào sắp thi lưu về coi kỹ để sau này gặp lại còn biết mà làm nhé ???

Xem thêm khóa : luyện thi toeic

Chat ngay