Lý thuyết liên từ trong tiếng anh đầy đủ nhất

Lý thuyết liên từ trong tiếng Anh là một trong những chủ điểm ngữ pháp quan trọng. Cùng Anh Lê Toeic tìm hiểu thông qua bài viết dưới đây nhé!

Lý thuyết liên từ trong tiếng anh

1. Liên từ kết hợp

1.1 Vị trí của liên từ kết hợp

Không dùng liên từ kết hợp (for, and, nor, but, or, yet, so) vào đầu câu. Những liên từ này có thể được sử dụng để nối hai mệnh đề độc lập, vì vậy chúng thường đứng ở giữa câu thay vì ở đầu câu.

2. Sử dụng dấu phẩy với các liên từ kết hợp

Ta sử dụng một dấu phẩy đằng trước một liên từ kết hợp khi sử dụng nó để nối 2 mệnh đề độc lập

E.g: I wrote for ten hours, but I didn’t finish my composition.

(Tôi đã viết trong 10 tiếng, nhưng tôi chưa hoàn thành tác phẩm của mình)

E.g: I wrote for ten hours, yet I didn’t finish my composition.

(Tôi đã viết trong 10 tiếng, nhưng tôi chưa hoàn thành tác phẩm của mình)

E.g: I couldn’t decide if I should continue writing, or if I should go to bed.

(Tui không thể quyết định được liệu tôi có nên viết tiếp, hay tôi nên đi ngủ)

E.g: I was tired, so I went to bed.

(Tôi đã mệt, vì vậy tôi đã đi ngủ)

E.g: I went to bed, for I was tired.

(Tôi đã đi ngủ, vì tôi mệt)

E.g: I continued thinking about my composition, and I couldn’t fall asleep.

(Tôi tiếp tục nghĩ tới tác phẩm của mình, và tôi không thể rơi vào rất ngủ)

E.g: I didn’t finish my composition, nor did I get any sleep.

(Tôi đã không hoàn thành tác phẩm của mình, cho nên tôi đã không ngủ)

Lưu ý: Các liên từ phối hợp andor có thể được sử dụng để nối hai danh từ, động từ, tính từ hoặc trạng từ. Trong những trường hợp này, không sử dụng dấu phẩy trước liên từ.

E.g: I couldn’t decide if I should continue writing or go to bed.

( Tôi không thể quyết định được liệu tôi nên viết tiếp hay đi ngủ)

Xem thêm: Cấu trúc đề Toeic Writing và những điều bạn chưa biết

E.g: I felt nervous and worried.

(Tôi cảm thấy hồi hộp lo lắng)

E.g: I was thinking about my composition and other homework all night.

(Tôi đã suy nghĩ về tác phẩm của mình phần bài tập về nhà khác cả đêm)

2. Trạng từ liên kết

2.1 Vị trí của trạng từ liên kết trong câu

Một trạng từ liên kết (Ví dụ., however, nevertheless, therefore, moreover, likewise, furthermore, consequently,) có thể được sử dụng ở đầu, giữa hoặc cuối của một mệnh đề độc lập. Vị trí đầu hoặc giữa được ưu tiên hơn vị trí cuối.

2.2 Sử dụng dấu phẩy với trạng từ liên kết

  • Sử dụng dấu phẩy sau trạng từ liên kết khi nó bắt đầu một mệnh đề độc lập.

E.g: I wrote for ten hours. However, I didn’t finish my composition.

(Tôi đã viết trong 10 tiếng. Tuy nhiên, tôi vẫn chưa hoàn thành tác phẩm của mình)

E.g: I wrote for ten hours. Nevertheless, I didn’t finish my composition.

(Tôi đã viết trong 10 tiếng. Tuy nhiên, tôi vẫn chưa hoàn thành tác phẩm của mình)

E.g: I was tired. Therefore, I went to bed.

(Tôi mệt. Vì vậy, tôi đã đi ngủ)

E.g: I was tired. Consequently, I went to bed.

(Tôi mệt. Vậy nên, tôi đã đi ngủ)

  • Sử dụng dấu phẩy xung quanh trạng từ liên kết khi nó đứng giữa chủ ngữ và động từ chính trong một mệnh đề độc lập.

E.g: I wrote for ten hours. I didn’t, however, finish my composition.

  • Sử dụng dấu phẩy trước trạng từ liên kết khi nó kết thúc một mệnh đề độc lập.

E.g: I wrote for ten hours. I didn’t finish my composition, however.

2.3 Dấu chấm phẩy với trạng từ liên kết

Trạng từ liên kết có thể được sử dụng để nối hai mệnh đề độc lập. Trong trường hợp này, dấu chấm phẩy được sử dụng thay cho dấu chấm sau mệnh đề độc lập đầu tiên.

E.g: I wrote for ten hours; however, I didn’t finish my composition.

E.g: I was tired; consequently, I went to bed.

Có thể là hình ảnh về 2 người và văn bản cho biết 'Anhle ENGLISH KHÓA TOEIC CAM KẾT ĐẦU RA LỘ TRÌNH RÕ RÀNG HIỆU QUẢ Anhle NHẬN TƯ VẤN NGAY'

3. Liên từ phụ thuộc

3.1 Vị trí của liên từ phụ thuộc trong câu

Một liên từ phụ thuộc (Ví dụ :because, although. until, if, when, while, before, after) được dùng để nối một mệnh đề độc lập và một mệnh đề phụ thuộc. Chúng có thể đứng ở đầu câu hoặc ở giữa khi bắt đầu một mệnh đề khác.

3.2 Sử dụng dấu phẩy với liên từ phụ thuộc

Khi bắt đầu câu với liên từ phụ thuộc và mệnh đề phụ thuộc, hãy dùng dấu phẩy sau mệnh đề phụ thuộc (trước mệnh đề thứ hai / mệnh đề độc lập).

E.g: Although I wrote for ten hours, I didn’t finish my composition.

(Mặc dù tôi đã viết trong 10 tiếng, tôi đã không hoàn thành tác phẩm của mình)

Xem thêm: Tài liệu Toeic 4 kỹ năng sát với đề nhất

E.g: Because I was tired, I went to bed.

(Bởi vì tôi mêt, tôi đã đi ngủ)

Lưu ý: Khi bạn sử dụng liên từ phụ thuộc ở giữa câu và mệnh đề phụ thuộc ở cuối, không sử dụng dấu phẩy sau mệnh đề đầu tiên (mệnh đề độc lập)

E.g: I didn’t finish my composition although I wrote for ten hours.

(Tôi đã không hoàn thành tác phẩm của mình mặc dù tôi đã viết trong 10 tiếng)

E.g: I went to bed because I was tired.

(Tôi đã đi ngủ tôi mệt)

Xem thêm: INTENSIVE TOEIC – Lấy lại nền tảng , bứt phá TOEIC 600+

Trên đây là tổng hợp lý thuyết liên từ trong tiếng Anh đầy đủ và chi tiết nhất. Nhớ theo dõi những bài viết sau của tụi mình để tích lũy thêm nhiều kiến thức quan trọng nhé!
Xem thêm khóa : Toeic 4 kỹ năng

Lịch khai giảng Liên hệ Đăng ký tư vấn