Cấu Trúc THERE IS/ARE + Danh từ

Cấu trúc There is/are dùng để giới thiệu rằng có cái gì, ai đó, ở đâu trong hiện tại. Đây là một cấu trúc khá căn bản mà người học tiếng Anh nào cũng cần biết. Cùng tìm hiểu nhé

Ngữ pháp tiếng Anh thường tuân theo các cấu trúc và quy tắc logic, góp phần làm cho việc dạy và học trở nên dễ dàng hơn. Tuy nhiên, vẫn có những lúc chúng không tuân theo quy tắc, chẳng hạn như khi chủ ngữ không xác định được theo sau bởi một loạt danh từ. Vậy làm thế nào để hiểu và giải thích điểm ngữ pháp này một cách đơn giản?

Cấu trúc There is/are

Sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ

Trong tiếng Anh, một chủ ngữ số nhiều được theo sau bởi một động từ số nhiều. Chúng ta có thể sử dụng liên từ and để tạo chủ ngữ số nhiều.

Ví dụ:

 • Friends are important.
 • Mika and Juan are classmates.

Những câu bắt đầu bằng chủ ngữ không xác định rất phổ biến trong tiếng Anh. Chúng được sử dụng để mô tả một tình huống (thường bao gồm giới từ chỉ địa điểm và địa điểm). Khi chúng ta sử dụng there như một chủ ngữ, động từ phải hòa hợp với các danh từ đứng sau.

Ví dụ:

 • There is a book on the table.
 • There are five books on the table.

Nhưng khi những câu này đề cập đến một loạt các danh từ bằng cách sử dụng liên từ and hoặc or, thì có vẻ như việc chia động từ hòa hợp với danh từ phía sau không còn đơn giản nữa. Chúng ta biết rằng X và Y là ít nhất hai đối tượng, vậy tại sao đôi khi lại có một động từ số ít được sử dụng trước chúng? Người học có thể rất ngạc nhiên khi biết rằng hiện tượng động từ số ít đứng trước nhiều hơn một danh từ rất phổ biến.

Ví dụ:

 • There is a cat and a dog on my bed.
 • There is a fork, a knife, and a spoon in front of me.

Chúng ta hãy xem xét kỹ hơn các trường hợp đặc biệt này khi there đi với một loạt các danh từ phía sau nhé.

Quy tắc số 1: There Is

Khi danh từ đầu tiên trong chuỗi danh từ phía sau là danh từ số ít hoặc không đếm được, hãy sử dụng there is.

Ví dụ:

 • There is a book and a pen in my bag.
 • There is a computer, a whiteboard, and an overhead projector in the classroom.
 • There is a pillow, sheets, and two blankets on my bed.
 • There is cream and sugar on the table.
 • There is juice, milk, and soft drinks in the fridge.
 • There is a lot of dirt and pebbles on my son’s clothes.*

* Dirt là danh từ không đếm được, vì vậy chúng ta sử dụng động từ is ngay cả với từ định lượng số nhiều a lot of.

Quy tắc số 2: There Are

Khi danh từ đầu tiên trong chuỗi danh từ phía sau là danh từ số nhiều, hãy sử dụng there are.

Ví dụ:

 • There are flowers and herbs in my mom’s garden.
 • There are cookies and a sandwich in my lunch bag.
 • There are three pens, a pencil, and two erasers in that desk drawer.
 • There are chips and popcorn at the party.
 • There are many types of music and food at this event.
 • There are a lot of pebbles and dirt on my son’s clothes.

Lưu ý

Rút gọn

Việc rút gọn there is thành there’s trong khi nói và viết rất phổ biến. Tuy nhiên, there’re lại hầu như không bao giờ được sử dụng bởi vì nó nghe và trông không hay (mặc dù một vài người nói nó hoàn toàn có thể được sử dụng). Vì vậy để an toàn, bạn có thể sử dụng there’s nhưng hãy cố gắng hạn chế sử dụng there’re nhé.

Ví dụ:

 • There’s a box and some packing tape in the storage room.
 • There’s a lot of money and help available for refugees in my city.

Mạo từ

Mặc dù there is và there are được dùng để chỉ ra một danh từ cụ thể, chúng thường được theo sau bởi mạo từ a, chứ không phải là the. Nhưng danh từ thứ 2 trong câu (ngoài chuỗi danh từ) vẫn sử dụng mạo từ the như thường lệ (thường dùng để chỉ vị trí).

Ví dụ:

 • There is a bird and a squirrel in the tree.
 • There is a piano and two guitars on the stage.

There, There

Chúng ta có thể there hai lần trong một câu không? Chắc chắn là có thể. Từ there đầu tiên đóng vai trò như một chủ ngữ không xác định và không có nghĩa thực sự, trong khi từ there thứ hai chỉ một vị trí thường ở xa hơn một chút (ngược lại với here).

Ví dụ:

 • There is a gas station and a grocery store over there.
 • You mean the parking lot behind the school? There is a car and three trucks there.

anh-le-toeic

Thì

Cấu trúc này có thể được áp dụng với bất kỳ thì nào (ví dụ: there was/were, there has been/have been …) và đối với modal verbs thì cấu trúc chỉ có một dạng (ví dụ: there will be, there can be, there should be …).

Ví dụ:

 • There was a business conference and a wedding going on at our hotel last night.
 • There were two canoes and a kayak out on the lake last weekend.
 • There will be a luncheon and an awards ceremony next Friday.
 • There will be refreshments and drinks at the meeting.

Sự hòa âm (euphony)

Khi âm thanh của một thứ gì đó đến tai nghe có vẻ rất mượt mà về mặt ngữ pháp, nó được gọi là hòa âm (euphony). Merriam-Webster định nghĩa euphony là “âm thanh dễ chịu hoặc ngọt ngào; đặc biệt là: hiệu ứng âm thanh được tạo ra bởi các từ được hình thành hoặc kết hợp để làm làm tai cảm thấy dễ chịu. Hiện tượng hòa âm (euphony) giúp giải thích tình huống ít logic chẳng hạn there is + nouns.

Vấn đề còn gây tranh cãi

Lưu ý rằng không phải tất cả mọi người đều đồng ý về cách sử dụng there với một loạt các danh từ theo sau.

Một số sách ngữ pháp coi các quy tắc được đề cập trong bài đăng này là chuẩn xác. Ví dụ, Collins Cobuild English Grammar có ghi rằng “Bạn sử dụng dạng số ít của ‘be’ khi theo sau there là một loạt các danh từ mà danh từ đầu tiên là danh từ số ít hoặc không đếm được”.

Các sách ngữ pháp khác lại nói rằng các quy tắc trên chỉ dành cho tiếng Anh thân mật (informal). Họ nói rằng trong tiếng Anh trang trọng (formal), bạn nên luôn sử dụng động từ số nhiều khi there đi với một loạt danh từ phía sau, ngay cả khi danh từ đầu tiên là số ít. Cuốn Azar’s Understanding and Using English Grammar có nêu: “Đôi khi trong tiếng Anh thân mật, động từ số ít sẽ được sử dụng sau there nếu danh từ đầu tiên trong hai danh từ được liên kết với nhau bởi từ and là danh từ ở số ít. Ví dụ:

 • Trang trọng (formal): There are a book and a pen on the desk.
 • Thân mật (Informal): There is a book and a pen on the desk.”
Xem thêm: Đề Thi Toeic Listening 2021 (Kèm Đáp Án)

Dành cho bạn mất gốc tiếng Anh, Anh Lê Toeic hiện nay vẫn đang khai giảng khóa học INTENSIVE TOEIC giúp bạn bứt phá nhanh chóng số điểm 600+ Toeic. Nhấn vào link dưới đây để trải nghiệm và xem kết quả của những người đi trước nhé!

Xem thêm: INTENSIVE TOEIC – Lấy lại nền tảng, bứt phá TOEIC 600+

Xem thêm khóa : Toeic 4 kỹ năng
Chat ngay