Cấu Trúc Câu Đảo Ngữ: Tổng Hợp Lý Thuyết Đầy Đủ Nhất

Cấu trúc câu đảo ngữ giúp người nói nhấn mạnh và tính chất, hành động của chủ ngữ. Vậy cấu trúc của loại câu này như thế nào? Cùng tìm hiểu qua bài viết này nhé. 

Cấu trúc câu đảo ngữ với động từ phủ định

Cấu trúc: Các từ phủ định (never, nor, hardly, seldom, rarely, little) đảo lên đầu câu + trợ động từ + chủ ngữ.

E.g Ms. Fender is seldom late for the morning meeting.

Cô Fender hiếm khi trễ cuộc họp buổi sáng.

=> Seldom is Ms. Fender late for the moning meeting.

Ít khi cô Fender đến trễ vào cuộc họp buổi sáng.

=> Từ phủ định “seldom” được đảo lên trước chủ ngữ ( Ms Fender) và động từ be (is)

 

E.g Mr. Conway never drives his car to work.

Ông Conway không bao giờ lái xe đi làm.

=> Never does Mr. Conway drive his car to wark.

=> Từ phủ định “never” được đảo lên trước chủ ngữ (Mr Conway) + động từ “do” (does)

 

Cấu trúc câu đảo ngữ với ”Only + trạng từ”

Cấu trúc: Trong câu có cụm “only + trạng từ” thì sẽ đảo lên trước + trợ động từ + chủ ngữ

E.g Mr. Jones has only once traveled abroad for business

Ông Jones chỉ một lần đi công tác nước ngoài.

=> Only once has Mr. Jones traveled abroad for business

(Chỉ một lần ông Jones đi công tác nước ngoài)

=> Từ “only + trạng từ (once) được đảo lên trước + trợ động từ + chủ ngữ (Mr Jones)

 

E.g Employees may use the fire only in the event of an emergency.

Nhân viên, chỉ có thể sử dụng lửa trong trường hợp khẩn cấp

=> Only in the event of an emergency may employees use the fire exits

Chỉ trong trường hợp khẩn cấp, nhân viên mới có thể sử dụng lối thoát lửa

=> Cụm “only + cụm trạng ngữ (in the event of an emergency) được đảo lên trước + trợ động từ + chủ ngữ

 

E.g Ms. Kent received her business card only after she has completed the probationary period.

Cô Kent chỉ nhận được danh thiếp sau khi cô đã hoàn thành thời gian thử việc.

=> Only after she had completed the probationary period did Ms. Kent receive her business card.

=> Cụm “only + mệnh đề trạng ngữ (after she has completed the probationary period) được đảo lên đầu câu

 

cau-truc-cau-dao-ngu

Cấu trúc câu đảo ngữ với “So, neither”

Đảo ngữ với “So, neither” mang ý nghĩa là “cũng vậy, không phải”.

E.g Ms. Roy was pleased with the sales figures, and her employees were pleased with the sales figures.

Cô Roy hài lòng với số liệu bán hàng và nhân viên của cô hài lòng với số liệu bán hàng.

=> Ms. Roy was  pleased with the sales figures, and so were her employees.

=> “So”mang ý nghĩa là cũng vậy giống như vế trước, đảo lên trước chủ ngữ và động từ.

 

E.g Mr. Winston did not go to the workshop, and his colleagues did not go to the workshop.

Ông Winston đã không đến hội thảo, và các đồng nghiệp của ông đã không đến hội thảo.

=> Mr. Winston did not go to the workshop, and neither did colleagues.

=> Từ “neither”mang ý nghĩa là không, nó thay cho cả về giống với vế trước, và đảo lên trước chủ ngữ (his colleagues) và động từ (did)

Xem thêm: Liên Từ Trong Bài Thi Toeic: Lý thuyết, ví dụ và bài tập

Dành cho bạn mất gốc tiếng Anh, Anh Lê Toeic hiện nay vẫn đang khai giảng khóa học INTENSIVE TOEIC giúp bạn bứt phát nhanh chóng số điểm 600+ Toeic. Nhấn vào link dưới đây để trải nghiệm và xem kết quả của những người đi trước nhé!

Xem thêm: INTENSIVE TOEIC – Lấy lại nền tảng, bứt phá TOEIC 600+

Xem thêm khóa : Toeic 4 kỹ năng
Lịch khai giảng Liên hệ Đăng ký tư vấn