Các Cụm Giới Từ Trong Bài Thi Toeic

Các cụm giới từ trong bài thi Toeic được Anh Lê Toeic tổng hợp lại trong bài viết dưới đây. Các bạn đang ôn thi Toeic nên chú ý những cụm từ này nhé

Các Cụm Giới Từ Trong Bài Thi Toeic

 Contrary to ~ Ngược lại

 As of + Thời gian ~ Kể từ …

 In case of ~ Trong trường hợp

 Regardless ~ Bất kể

 On behalf ~ Thay mặt, đại diện

 In place of ~ Thay thế

 In preparation for ~ Chuẩn bị cho

 In charge of ~ Chịu trách nhiệm về

 In exchange for ~ Thay cho

 In excess of ~ Vượt quá

 In response to ~ Đáp lại

 In keeping with ~ Hợp với

Cụm “Động từ + giới từ”

 Register for ~ Đăng ký

 Wait for ~ Đợi

 Add to ~ Thêm vào

 Depend on ( = rely on, count on) Phụ thuộc vào, dựa vào

 Congratulate A on B ~ Chúc mừng A do B

 Keep track of ~ Dõi theo

 Contribute to ~ Đóng góp cho

 Advertise on ~ Quảng cáo cho

 Account for ~ Giải thích cho

Cụm “Tính từ + giới từ”

 Equivalent ~ Tương đương

 Similar to ~ Tương tự như

 Comparable to ~ So sánh với

 Identical to ~ Giống với

 Absence from ~ Vắng mặt ở

 Comparable with ~ So sánh với

 Consistent with ~ Đồng ý với

 Responsible for ~ Chịu trách nhiệm cho

Cụm “ Danh từ + giới từ”

 A soltion to ~ Giải pháp cho

 Access to ~ Truy cập vào, tiếp cận vào

 A problem with ~ Một vấn đề với

 Concern over/about ~ Lo lắng về

 Permission from ~ Cho phép từ

 A cause /reason for ~ Do, nguyên nhân của

 A lack of ~ Thiếu

 An advocate for (of) ~ ủng hộ cho

 Respect for ~ Tôn trọng (về)

Xem thêm: Các Giới Từ Đặc Biệt Trong Bài Thi Toeic được chia thành 2 nhóm tuỳ vào mục đích sử dụng

Dành cho bạn mất gốc tiếng Anh, Anh Lê Toeic hiện nay vẫn đang khai giảng khóa học INTENSIVE TOEIC giúp bạn bứt phát nhanh chóng số điểm 600+ Toeic. Nhấn vào link dưới đây để trải nghiệm và xem kết quả của những người đi trước nhé!

Xem thêm: INTENSIVE TOEIC – Lấy lại nền tảng, bứt phá TOEIC 600+

xem thêm bài : luyện thi toeic
Lịch khai giảng Liên hệ Đăng ký tư vấn