Vị trí của từ loại trong bài thi Toeic

Vị trí của từ loại là chủ điểm ngữ pháp xuất hiện rất nhiều trong bài thi TOEIC Part 5. Ngoài ra, biết được vị trí của từ loại cũng giúp mọi ngời hoàn thiện cấu trúc 1 câu trong tiếng Anh. Cùng tìm hiểu thông qua bài viết dưới đây nhé

DANH TỪ

TRƯỚC ĐỘNG TỪ
(Đóng vai trò Subject)
Resgistration must be completed by Friday afternoon.
Việc phục hồi phải được hoàn thành vào chiều thứ Sáu.
SAU ĐỘNG TỪ
(Đóng vai trò Object)
Please make a reservation as soon as possible.
Vui lòng đặt phòng càng sớm càng tốt.
SAU GIỚI TỪ The CEO talked about attendance at the last assembly.
CEO đã nói về việc tham dự hội nghị cuối cùng.
SAU MẠO TỪ Ms Stewart checked the availability of the auditorium.
Cô Stewart đã kiểm tra sự sẵn có của khán phòng
SAU TÍNH TỪ Meritt Electronics is hiring people to write short descriptions of its products.
Meritt Electronics đang thuê người viết mô tả ngắn về các sản phẩm của mình.
SAU ĐỘNG TỪ TO BE The E-mail was confirmation of Ms Wilson’s purchase.
E-mail là xác nhận mua hàng của cô Wilson

Xem thêm: Giải Chi Tiết Toeic Part 5 2021 (File PDF)

TÍNH TỪ

TRƯỚC DANH TỪ The new product received positive reviews from customers
Sản phẩm mới đã nhận được sự đánh giá tích cực từ khách hàng.
SAU ĐỘNG TỪ TO BE The company is close to City Hall.
Công ty gần với tòa thị chính

TRẠNG TỪ

Trước “ động từ chính + Object” The acountant carefully examined the financial statements.
Kế toán kiểm tra kỹ báo cáo tài chính
Động từ chính: Examnined
Object: the financial statements
Sau “ động từ phụ + Object”Our sales representative plans to contact the client directly by phone
Đại diện bán hàng của chúng tôi có kế hoạch liên hệ trực tiếp với khách hàng qua điện thoại
Động từ phụ: To contact
Object: The client
Sau hoặc giữa “ Be + V-ing”The inspector is currently driving to the office.
Thanh tra đang lái xe đến văn phòng.
Be: Is
Ving: Driving
Louis is studying now.
Be: Is
Ving: Studying
Sau hoặc giữa “ trợ động từ và V3”Ms Duncan has checked thoroughly to make sure the article is free of mistakes
Bà Duncan đã kiểm tra kỹ lưỡng để đảm bảo bài viết không có lỗi
Trợ động từ: Has
V3: Checked
The product is carefully packed by Adam.
Món hàng được đóng gọi một cách cẩn thận bởi Adam.
Trợ động từ: Is
V3: Packed

GIỚI TỪ

TRƯỚC DANH TỪThe report was finished before the deadline.
Báo cáo đã được hoàn thành trước thời hạn
TRƯỚC ĐẠI TỪMr Jackson sits next to me at the office.
Ông Jackson ngồi cạnh tôi tại văn phòng
TRƯỚC CỤM DANH TỪMs Kelly had some tea instead of drinking coffee.
Cô Kelly đã uống trà thay vì uống cà phê.
TRƯỚC MỆNH ĐỀMs Li sent the package to where Mr Tremblay lives
Cô Li đã gửi gói hàng đến nơi ông Tremblay sống

Dành cho bạn mất gốc tiếng Anh, Anh Lê Toeic hiện nay vẫn đang khai giảng khóa học INTENSIVE TOEIC giúp bạn bứt phát nhanh chóng số điểm 600+ Toeic. Nhấn vào link dưới đây để trải nghiệm và xem kết quả của những người đi trước nhé!

Xem thêm: INTENSIVE TOEIC – Lấy lại nền tảng, bứt phá TOEIC 600+

Chat ngay