Trạng Từ Quan Hệ – Đại Từ What

Trạng từ quan hệ là gì? Có thực sự quan trọng trong câu hay không? Vì sao trường hợp này dùng where nhưng trường hợp khác không thể dùng? Cùng tìm hiểu nhé thông qua bài viết này nhé!

Tìm hiểu về trạng từ quan hệ – đại từ What

Đại từ quan hệ + mệnh đề hoàn chỉnh

Ví dụ: I worked for River Limited, (where / then / whereas) I gain extensive knowledge of graphic design.

(Tôi đã làm việc cho River Limited, nơi tôi có được kiến thức sâu rộng về thiết kế đồ họa.)

=> Khi đứng trước là một danh từ chỉ nơi chống (River Limited) theo sau bởi một câu hoàn chỉnh, chúng ta thường chọn where hoặc in [on] which.

Trạng từ: I worked for River Limited. I gained extensive knowledge of graphic design there.

>> Trạng từ quan hệ: I worked for River Limited, where I gained extensive knowledge of graphic design.

Trạng từ quan hệ có chức năng như một liên từ, vì vậy không giống như trạng từ thông thường, trạng từ quan hệ có thể nối hai mệnh đề. (Các từ bắt đầu bằng Wh có chức năng của một liên từ.) Ngoài ra, về nguyên tắc, các trạng từ quan hệ thường nằm giữa các mệnh đề.

>>> Các trạng từ quan hệ: where (nơi mà) when (khi mà) how (bằng cách) why (lý do)

Đại từ what

Ví dụ: (What / That / Why) is so convenient about the restaurant is its location.

(Những gì mà thuận tiện về nhà hàng là vị trí của nó.)

=> Mệnh đề phía sau khoảng trống đang thiếu chủ ngữ, vì vậy đây có thể là vị trí của một đại từ quan hệ. Tuy nhiên, phía trước chúng ta không có một danh từ (chỉ người, vật hoặc nơi chốn, thời gian), nên trong trường hợp này, câu trả lời đúng chỉ có thể là đại từ what.

Ví dụ: I am proud of what I have achieved so far.

(Tôi tự hào về những gì tôi đã đạt được cho đến nay.)

=> Trong mệnh của what, tân ngữ của have achieved đang được bỏ trống, và what đang đóng vai trò đó.

>> Tại sao that là câu trả lời sai?

Đại từ quan hệ: The money that was raised during the event will be donated to the library.

(Số tiền quyên góp được trong sự kiện này sẽ được quyên góp cho thư viện.)

=> Nếu đó là đại từ quan hệ, suy ra câu này chưa hoàn chỉnh và cần có một danh từ phía trước.

Mệnh đề danh ngữ: That the team has attained its monthly goal is encouraging.

(Việc nhóm đã đạt được mục tiêu hàng tháng là điều đáng khích lệ.)

=> Khi that là một liên từ của mệnh đề danh ngữ, nó tạo ra một câu hoàn chỉnh.

anh-le-toeic

Bài tập trạng từ quan hệ – đại từ What

Để hiểu rõ hơn về Lý thuyết trạng từ quan hệ và cách sử dụng đại từ What, mọi người có thể Download bài tập TẠI ĐÂY

anh-le-toeic

Xem thêm: Từ Vựng Toeic Format Mới – Reading cập nhật đầy đủ những từ vựng phần đọc trong đề thi năm 2021 này

Dành cho bạn mất gốc tiếng Anh, Anh Lê Toeic hiện nay vẫn đang khai giảng khóa học INTENSIVE TOEIC giúp bạn bứt phá nhanh chóng số điểm 600+ Toeic. Nhấn vào link dưới đây để trải nghiệm và xem kết quả của những người đi trước nhé!

Xem thêm: INTENSIVE TOEIC – Lấy lại nền tảng, bứt phá TOEIC 600+

Xem thêm khóa : Toeic 4 kỹ năng
Chat ngay