Tương lai hoàn thành và tương lai hoàn thành tiếp diễn

Các thì tương lai hoàn thành khá hot trong đề thi TOEIC. Chúng ta cùng nhau tìm hiểu về bộ đôi này và các sử dụng nhé!

TL hoàn thành và tl hoàn thành tiếp diễn được coi là 1 “cặp đôi hoàn hảo”. Bộ đôi này luôn khiến các bạn học Tiếng Anh phải đau đầu. Và tất nhiên đề thi TOEIC khá thích 2 bạn này nhé. Vì vậy chúng ta cùng nghía lại thì TLHT và TLHTTD một chút nha các bạn.

Tương Lai Hoàn Thành

1. Cấu trúc:

S + will have + Pii

2. Cách sử dụng:

– Diễn tả 1 hành động sẽ hoàn tất vào 1 thời điểm cho trước ở tương lai.

Ex:

+ I’ll have finished my work by noon.

+ They’ll have built that house by July next year.

+ When you come back, I’ll have written this letter.

3. Dấu hiệu nhận biết:

Các cụm từ chỉ thời gian đi kèm:

– By + mốc thời gian (by the end of, by tomorrow)

– By then – By the time

TL Hoàn Thành Tiếp Diễn

1. Cấu trúc:

S + will have been + Ving

– Diễn tả 1 hành động bắt đầu từ quá khứ và kéo dài đến 1 thời điểm cho trước ở tương lai.

Ex:

+ By November, we’ll have been living in this house for 10 years.

+ By March 15th, I’ll have bee working for this company for 6 years.

3. Dấu hiệu nhận biết:

Các cụm từ chỉ thời gian đi kèm:

– By … for (+ khoảng thời gian)

– By then – By the time

Trên đây là những điều lưu ý khi sử dụng Tương lai hoàn thành và TL hoàn thành tiếp diễn. Để tìm hiểu thêm các tài liệu khác, các bạn tham khảo link bên dưới nhé!

Xem thêm khóa : Toeic 4 kỹ năng

Chat ngay