Tìm Hiểu Về Tính Từ Chỉ Số Lượng

Tính từ chỉ số lượng thường gây nhầm lẫn cho nhiều người vì sự phức tạp khi kết hợp với danh từ đếm được hay không đếm được. Cùng tìm hiểu cụ thể hơn trong bài viết dưới đây nhé

Tính từ chỉ số lượng

  • Tính từ số lượng có thể đứng trước danh từ đếm được hoặc không đếm được

Trước danh từ đếm được

 Trước danh từ không đếm  được  Trước cả danh từ đếm được và  không đếm được
 Trước danh từ số ít Trước danh từ số nhiều
 One = một  (a)few = ít/một ít  (a)little = ít/một ít  All = tất cả
 Each = mỗi  Many = nhiều  Less = ít hơn  Most = hầu hết
 Every = mỗi  Several = một vài  Much = nhiều hơn  Some = một vài

Real estate agents earn commissions on (a few, each) house they sell

Người môi giới bất động sản sẽ nhận được tiền hoa hồng của mỗi ngôi nhà bán được.

=> ‘House” là danh từ đếm được số ít, ( a) few: là từ chỉ số lượng đứng trước danh từ đếm được số nhiều nên không chọn “ a few”, phải chọn “ each” vì “ each” đứng trước danh từ đếm được số ít

tim-hieu-ve-tinh-tu-chi-so-luong (2)

There has been ( many, much) interest in the new sports car lately.

Gần đây có rất nhiều sự quan tâm đến những loại xe oto thể thao mới

=> “Interest” là danh từ không đếm được,do đó “ many” là tính từ đứng trước danh từ đếm được nên không chọn; “ much” đứng trước danh từ không đếm được nên sẽ chọn “much”.

Xem thêm: Các Cụm Giới Từ Trong Bài Thi Toeic được chia thành 3 loại: Cụm N + giới từ, Cụm adj + giới từ, Cụm V + giới từ

Dành cho bạn mất gốc tiếng Anh, Anh Lê Toeic hiện nay vẫn đang khai giảng khóa học INTENSIVE TOEIC giúp bạn bứt phát nhanh chóng số điểm 600+ Toeic. Nhấn vào link dưới đây để trải nghiệm và xem kết quả của những người đi trước nhé!

Xem thêm khóa : Toeic 4 kỹ năng
Lịch khai giảng Liên hệ Đăng ký tư vấn