Mạo từ A An The

Mạo từ A An The dùng để giới thiệu một danh từ. 

Trong đó, “a, an” là mạo từ không xác định; “the” là mạo từ xác định. Sau đây chúng ta hãy cùng tìm hiểu cách sử dụng của các mạo từ này nhé.

Cách dùng mạo từ A An The

Dùng “a” hoặc “an” trước một danh từ số ít đếm được. Chúng có nghĩa là một. Chúng được dùng trong câu có tính khái quát hoặc đề cập đến một chủ thể chưa được đề cập từ trước.

Ví dụ:

A ball is round. (nghĩa chung, khái quát, chỉ tất cả các quả bóng)

I saw a boy in the street. (chúng ta không biết cậu bé nào, chưa được đề cập trước đó)

1. Dùng “an” với:

Quán từ “an ” được dùng trước các từ bắt đầu bằng nguyên âm (trong cách phát âm, chứ không phải trong cách viết). Bao gồm:

· Các từ bắt đầu bằng các nguyên âm “a, e, i, o“: an aircraft, an empty glass, an object

· Một số từ bắt đầu bằng “u, y“: an uncle, an umbrella

· Một số từ bắt đầu bằng “h” câm: an heir, haft an hour

· Các từ mở đầu bằng một chữ viết tắt: an S.O.S/ an M.P

2. Dùng “a” với:

Dùng “a“ trước các từ bắt đầu bằng một phụ âm. Chúng bao gồm các chữ cái còn lại và một số trường hợp bắt đầu bằng “u, y, h“.

Ví dụ: A house, a university, a home party, a heavy load, a uniform, a union, a year income,…

· Đứng trước một danh từ mở đầu bằng “uni…” phải dùng “a” (a university/ a uniform/ universal/ union) (Europe, eulogy (lời ca ngợi), euphemism (lối nói trại), eucalyptus (cây khuynh diệp)

· Dùng trong các thành ngữ chỉ số lượng nhất định như: a lot of/a great deal of/a couple/a dozen.

· Dùng trước những số đếm nhất định thường là hàng ngàn, hàng trăm như : a/one hundred – a/one thousand.

· Dùng trước “half” (một nửa) khi nó theo sau một đơn vị nguyên vẹn: a kilo haya half, hay khi nó đi ghép với một danh từ khác để chỉ nửa phần (khi viết có dấu gạch nối): a half – share, a half – holiday (ngày lễ chỉ nghỉ nửa ngày).

· Dùng với các đơn vị phân số như : 1/3( a/one third), 1/5 (a /one fifth).

· Dùng trong các thành ngữ chỉ giá cả, tốc độ, tỉ lệ: a dollar, a kilometer, an hour, 4 times a day.

3. Cách dùng mạo từ xác định “The”

– Dùng “the“ trước một danh từ đã được xác định cụ thể về mặt tính chất, đặc điểm, vị trí hoặc đãđược đề cập đến trước đó, hoặc những khái niệm phổ thông, ai cũng biết.

Ví dụ:

The boy in the corner is my friend. (Cả người nói và người nghe đều biết đó là cậu bé nào)

The earth is round. (Chỉ có một trái đất, ai cũng biết)

– Với danh từ không đếm được, dùng “the” nếu nói đến một vật cụ thể, không dùng “the” nếu nói chung.

Ví dụ:

Sugar is sweet. (Chỉ các loại đường nói chung) The sugar on the table is from Cuba. (Cụ thể là đường ở trên bàn)

– Với danh từ đếm được số nhiều, khi chúng có nghĩa đại diện chung cho một lớp các vật cùng loại thì cũng không dùng “the“.

Ví dụ:

Oranges are green until they ripen. (Cam nói chung) Athletes should follow a well-balanced diet. (Vận động viên nói chung)

Anh Lê Toeic vừa hướng dẫn các bạn cách dùng mạo từ A An The. Trong các đề thi Toeic thường xuất hiện các câu liên quan đến mạo từ. Các bạn nhớ xem kỹ để giải đề tốt hơn nhé. Đối với các bạn cần luyện thi TOEIC thì xem thêm thông tin bên dưới nhé.

Xem thêm khóa : Toeic 4 kỹ năng

Chat ngay