Mệnh Đề Trạng Ngữ. Chức Năng Và Cách Sử Dụng

Mệnh đề trạng ngữ đóng một vai trò quan trọng trong câu. Cùng tìm hiểu về lý thuyết mệnh đề trạng ngữ thông qua bài viết này nhé.

Mệnh đề trạng ngữ trong tiếng Anh

Vị trí của các liên từ trạng ngữ

Ví dụ: (Although / Nevertheless / Despite) previous experience is not required, it can be helpful.

(Mặc dù kinh nghiệm không phải bắt buộc, nhưng nó có thể hữu ích)

=> Mệnh đề chứa khoảng trống được coi là một mệnh đề trạng ngữ, và ta cần điền vào một liên từ phù hợp. Although ở đây là đáp án chính xác

Tại sao Nevertheless và Despite không phải là đáp án chính xác?

– Despite với tư cách là một giới từ sẽ không đứng trước một mệnh đề.

– Nevertheless với tư cách là một trạng từ liên kết có thể được dùng để nối hai câu riêng biệt.

Ví dụ: The cafeteria will be open during the renovation. Nevertheless, some menus may not be available.

(Quán cà phê sẽ mở cửa trong thời gian cải tạo. Tuy nhiên, một số lựa chọn menu có thể không có sẵn)

Ví dụ: We will inform you (once / then / during) we have finished the documentation.

 (Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn khi chúng tôi đã hoàn thành tài liệu.)

=> Tương tự như câu trên, mệnh đề chứa khoảng trống được coi là một mệnh đề trạng ngữ và once là liên từ phù hợp nhất.

Các cụm giới từ được sử dụng trong các mệnh đề trạng ngữ

  Mệnh đề   Cụm giới từ
  Nguyên nhân   because of, due to, owing to, on account of (do, bởi vì), thanks to
  Nhượng bộ   despite, in spite of (mặc dù, bất chấp)
  Thời gian   during (trong lúc), since (từ khi), until (mãi đến khi), before (trước khi), after (sau khi)
  Mục đích   in case of, in the event of (trong trường hợp)

Lưu : since, until, before, after vừa có thể là giới từ hoặc liên từ

Các trạng từ liên kết được sử dụng để nối hai câu riêng biệt

  Mệnh đề   Liên từ
  Trái ngược   however (tuy nhiên)
  Nhượng bộ   nevertheless, nonetheless (tuy nhiên, dù sao), even so (dẫu vậy)
  Thời gian   therefore, thus (vì vậy)
  Điều kiện   if so (nếu thế), otherwise (nếu không thì)
  Thời gian   then, afterwards (sau đấy)

anh-le-toeic

Phân biệt nghĩa của các liên từ trạng ngữ

Ví dụ: We will deliver the item (as soon as / whereas) it has arrived from our supplier.

(Chúng tôi sẽ giao hàng ngay sau khi hàng đến từ nhà cung cấp của chúng tôi.)

=> Nếu có nhiều hơn một liên từ kết hợp, chúng ta bắt buộc phải dựa vào nghĩa. Xét ngữ cảnh câu trên thì as soon as là lựa chọn chính xác

Các loại liên từ trạng ngữ

  Lý do   because, since, now (that), as (do, bởi vì)
  Nhượng bộ   although, though, even though (mặc dù)

  wh-ever = no matter wh (bất cứ – từ để hỏi – gì)

  while, whereas (trong khi)
  Thời gian   once, as soon as (ngay khi), before (trước khi), after (sau khi), until (mãi đến khi), since (từ     khi), when, as (khi), while (trong lúc), by the time (trước khi), whenever, each time, every   time (mỗi khi).
  Điều kiện   if (nếu), unless (nếu không), assuming (that) (giả định rằng), as long as (miễn là), even if   (thậm chí nếu), as if (như thể là), only if (chỉ khi), provided / providing (that) (miễn là),   whether ~ or not (liệu ~ hay không), in the event (that), in case (phòng khi, trong trường   hợp).
  Mục đích   so that, in order that (để mà)
  Kết quả   so ~ that (quá ~ đến nỗi mà)

Ví dụ: No matter where you are, we guarantee same-day delivery.

= Wherever you are, we guarantee same-day delivery.

(Cho dù bạn ở đâu, chúng tôi đảm bảo giao hàng trong ngày.)

Our table PCs are selling well, whereas our laptops are declining in popularity.

(Máy tính bảng của chúng tôi đang bán rất chạy, trong khi máy tính xách tay của chúng tôi đang giảm độ phổ biến.)

 

If you need to cancel your membership, please contact our customer service department.

(Nếu bạn cần hủy tư cách thành viên, vui lòng liên hệ với bộ phận dịch vụ khách hàng của chúng tôi.

Please contact us immediately so that we can finalize the details of your trip.

(Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để chúng tôi hoàn thiện thông tin chi tiết cho chuyến đi của bạn.)

Stuffed Pizzeria has grown so rapidly that it will open three additional branches soon.

(Stuffed Pizzeria đã phát triển nhanh chóng đến nỗi sắp tới sẽ mở thêm ba chi nhánh nữa.)

Để hiểu hơn về Lý thuyết Mệnh đề Trạng ngữ, mọi người có thể Download bài tập ở đây

anh-le-toeic

Xem thêm: Tìm hiểu về mệnh đề danh ngữ (Noun Clause)

Dành cho bạn mất gốc tiếng Anh, Anh Lê Toeic hiện nay vẫn đang khai giảng khóa học INTENSIVE TOEIC giúp bạn bứt phá nhanh chóng số điểm 600+ Toeic. Nhấn vào link dưới đây để trải nghiệm và xem kết quả của những người đi trước nhé!

Xem thêm: INTENSIVE TOEIC – Lấy lại nền tảng, bứt phá TOEIC 600+

Xem thêm khóa : Toeic 4 kỹ năng