Liên từ trong tiếng Anh và cách sử dụng

Liên từ trong tiếng Anh quan trọng như thế nào đối với ngữ pháp 1 câu. Học liên từ tiếng Anh như thế nào dễ hiểu và dễ nhớ nhất? Cùng Anh Lê Toeic tìm hiểu thông qua bài viết dưới đây nhé.

1. Tìm hiểu về liên từ trong tiếng Anh

“To be, or not to be?” –“Hamlet”

“I’ll get you, my pretty, and your little dog too!” –“The Wizard of Oz”

If you build it, he will come.” –“Field of Dreams”

Hầu hết các liên từ trong tiếng Anh là những từ ngắn. Vô ý một chút, và bạn sẽ không để ý tới nó, bạn thậm chí còn có thể không nhận thấy những từ này trong một câu.

Nhưng chúng ở khắp mọi nơi. Và chúng là một trong những từ tiếng Anh quan trọng nhất. Xem một cảnh của chương trình truyền hình nổi tiếng, chẳng hạn như “Friends” hoặc “The Big Bang Theory”, nếu bạn đếm số lượng liên từ được sử dụng chỉ trong một cảnh, tôi cá là bạn sẽ đếm ít nhất là 5 từ – nhưng đa phần là 10 hoặc 20 từ! Điều đó cho thấy, liên từ tạo nên những câu bạn nói liên tục mỗi ngày. Và dĩ nhiên, luôn xuất hiện với tần suất lớn trong các bài thi tiếng anh.

Vì vậy, đã đến lúc học cách sử dụng các liên từ trong tiếng Anh.

Liên từ là gì?

Liên từ là một phần của câu, giống như danh từ, động từ hoặc đại từ. Mục đích cơ bản của liên từ là kết hợp các phần khác của câu lại với nhau.

  • Các liên từ có thể kết hợp hai từ cơ bản:

Do you prefer pizza or salad?

I run and play every day.

  • Chúng cũng có thể kết hợp các mệnh đề:

Until next month, I can’t afford to go to the movies.

Hoặc, bạn có thể lấy hai câu và kết hợp chúng thành một câu với một liên từ. Ví dụ, hãy xem những câu sau:

  • I can play the guitar.
  • My husband can sing.

Sử dụng liên từ “and”, bạn có thể tạo một câu:

  • I can play the guitar, andmy husband can sing.

Hãy xem thêm một ví dụ. Nhìn vào hai câu sau:

  • I like school.
  • I don’t like math class.

Riêng hai câu đó dường như mâu thuẫn với nhau. Bạn không thích lớp học toán? Nhưng bạn vừa nói bạn thích trường học, và toán học là một phần của trường học!

Bạn có thể kết hợp hai ý tưởng này thành một câu bằng cách sử dụng từ “but” để kết nối hai ý tưởng đối lập:

  • I like school, butI don’t like math class.

Bây giờ, mọi người sẽ hiểu rằng bạn thích trường học nói chung. Tuy nhiên, lớp toán là môn học mà bạn không thích. Sử dụng liên từ đó làm cho quan điểm của bạn dễ hiểu hơn nhiều!

Các liên từ là cực kỳ phổ biến. Khi bạn đã đủ trình độ để ghép các câu cơ bản bằng tiếng Anh, bước tiếp theo là nên học các liên từ.

lien-tu-trong-tieng-anh-2

Làm thế nào để nắm vững các liên từ tiếng Anh?

Khi nói đến các phần khác của một câu, tôi có thể khuyên bạn nên ghi nhớ các định nghĩa trước khi học cách sử dụng chúng trong một câu. Ví dụ, bạn nên học định nghĩa về từ “cat” trước khi học cách sử dụng từ “ cat”.

Tuy nhiên, khi nói đến các liên từ, cách tốt nhất để tìm hiểu cách chúng được sử dụng là đi áp dụng vào thực hành!

Các liên từ không phải lúc nào cũng có định nghĩa rõ ràng, dễ hiểu. Thay vào đó, chúng có các quy tắc về thời điểm sử dụng. Vì vậy, cách tốt nhất để học là thực hành sử dụng chúng trong các câu một cách chính xác. Sau đó, tiếp tục luyện tập, luyện tập lại và luyện tập thêm một số bài nữa.

Có rất nhiều liên từ tiếng Anh, vì vậy nó có thể dễ bị nhầm lẫn. Cách tốt nhất để tìm ra thời điểm sử dụng của từng cái là xem và nghe chúng được sử dụng trong các tình huống thực tế.

2. Các liên từ tiếng Anh phổ biến nhất và cách sử dụng

Có 3 loại liên từ tiếng Anh: liên từ kết hợp, phụ thuộc và tương quan.

Chúng ta hãy chia nhỏ các liên từ sau bằng cách sử dụng từng loại trong ba loại này. Chúng ta sẽ bắt đầu với kiểu đơn giản nhất (liên từ kết hợp) trước khi chuyển sang các phần khó hơn.

2.1 Liên từ kết hợp

Liên từ kết hợp là những từ có lẽ bạn sẽ nghĩ đến ngay khi nói về liên từ trong tiếng Anh. Chúng là loại cơ bản nhất và chúng kết nối hai câu hoặc ý tưởng với nhau.

Có bảy liên từ kết hợp và thực sự có một cách dễ dàng để ghi nhớ chúng. Chỉ cần sử dụng từ viết tắt FANBOYS: For, And, Nor, But, Or, Yet, So.

Dưới đây là định nghĩa và cách sử dụng của từng liên từ kết hợp, cũng như một số câu ví dụ.

FOR

Cách sử dụng

Ví dụ

Bạn đang cung cấp lý do cho điều gì đó (tương tự như từ “because” mà chúng tôi sẽ đề cập sau trong bài đăng này). I eat at the café every weekend, for they serve the best bagels in town.

AND

Cách sử dụng

Ví dụ

“And” kết hợp hai ý tưởng, sự vật hoặc câu với nhau. – I have two cats and one dog.

– I drink coffee in the morning. I drink wine in the evenings.

à I drink coffee in the morning, and I drink wine in the evenings.

à I drink coffee in the morning and wine in the evenings.”

NOR

Cách sử dụng

Ví dụ

Khi bạn có một câu phủ định, “nor” sẽ thêm một câu phủ định khác vào. My mom was not happy, nor was she upset. She didn’t care.

BUT

Cách sử dụng

Ví dụ

Liên từ này kết nối hai ý tưởng, tương tự như cách bạn có thể sử dụng từ “and”. Tuy nhiên, trong khi “and” kết nối hai ý tưởng / sự vật giống nhau, thì “nhưng” kết nối các ý tưởng / sự vật tương phản. – I want to go to the movies, but Sarah wants to go out to eat.

Nếu bạn nói “I want to go to the movies, and Sarah wants to go out to eat,” nó sẽ nói lên rằng cả bạn và Sarah đều sẽ thực hiện cả 2 hành động. Sử dụng từ “but” thể hiện rằng bạn sẽ làm 1 trong 2 việc này.

OR

Cách sử dụng

Ví dụ

“or” trình bày một lựa chọn thay thế cho một tùy chọn. Would you rather wear a dress or jeans?

We can go to the movies or we can go out to eat.

YET

Cách sử dụng

Ví dụ

Khi bạn trình bày một tuyên bố, “yet” trình bày một ý tưởng trái ngược với câu đầu tiên một cách hợp lý. I don’t like soda, yet I think root beer floats are delicious.

SO

Cách sử dụng

Ví dụ

Liên từ này đưa ra lý do cho một điều gì đó. – I have to wake up early, so I don’t stay out late.

– John is struggling in his math class, so he hired a tutor.

2.2 Liên từ phụ thuộc

Liên từ phụ thuộc phức tạp hơn một chút so với liên từ kết hợp. Những liên từ tiếng Anh này kết nối một mệnh đề phụ thuộc với một mệnh đề độc lập.

Nếu bạn không biết hai thuật ngữ đó có nghĩa là gì? Cũng không sao – rất nhiều người nói tiếng Anh bản ngữ không thể cho bạn biết nếu bạn có hỏi họ!

  • Một mệnh đề độc lập là một nhóm từ tạo thành một câu. Ví dụ: I know how to play basketball.
  • Một mệnh đề phụ thuộc là một nhóm các từ mà không tạo nên một câu một mình. Ví dụ: of my dad.

Các liên từ phụ thuộc nối các mệnh đề phụ thuộc này với các mệnh đề độc lập. Nếu bạn thêm liên từ phụ thuộc “because”, bạn có thể kết hợp hai mệnh đề đó

lien-tu-trong-tieng-anh-2

Ví dụ: Because of my dad, I know how to play basketball.

Đôi khi, nhóm từ tạo thành mệnh đề phụ thuộc có thể tạo thành một câu hoàn chỉnh. Nhưng đối với những câu này, mệnh đề phụ thuộc vẫn cần được nối với một mệnh đề độc lập cho phù hợp với ngữ cảnh.

Ví dụ: nếu mệnh đề phụ thuộc là “I wash my face” và mệnh đề độc lập là “I can’t go to bed,” bạn có thể kết nối chúng bằng “until” à I can’t go to bed until I wash my face.

Có rất nhiều liên từ phụ, nhưng chúng ta hãy chỉ đề cập đến một số liên từ phụ thuộc phổ biến nhất!

Xem thêm: Cập nhật Bộ từ vựng Part 2 Tháng 5 Format 2021

ALTHOUGH

Cách sử dụng

Ví dụ

“Although” đồng nghĩa với “even though” hoặc in spite of, dùng để nối hai mệnh đề tương phản nhau. Although she is a great creative writer, she has trouble writing academic papers.

THOUGH

Cách sử dụng

Ví dụ

“Though” thường có thể được sử dụng giống như “Although”. Tuy nhiên, nó thường được tìm thấy nằm ở giữa câu hơn là “Although”. – Though I don’t drink milk, I do pour milk in my coffee.

– I don’t drink milk, though I do pour milk in my coffee.

WHILE

Cách sử dụng

Ví dụ

“While” dùng để chỉ thời điểm một điều gì đó đang / đã xảy ra. – The mailman delivered a package while you were at school.

While you were at school, the mailman delivered a package.

IF

Cách sử dụng

Ví dụ

“If” dùng để diễn tả một sử việc sẽ xảy ra với điều kiện một sự việc khác xảy ra. – You can eat an apple if you get hungry before dinner.

If you get hungry before dinner, you can eat an apple.

UNTIL

Cách sử dụng

Ví dụ

Liên từ này có nghĩa là “cho đến thời điểm mà điều gì đó xảy ra. – I can stay until 12:00 today, but then I have to go to work.

– I am on vacation until January 5th.

WHETHER

Cách sử dụng

Ví dụ

– Sử dụng “Whether” khi thể hiện sự lựa chọn giữa hai phương án. Trong nhiều trường hợp, “Whether” được sử dụng cùng với “or”.

– Bạn cũng có thể sử dụng “Whether” để thể hiện một câu hỏi. Trong trường hợp này, có thể bạn sẽ không cần sử dụng “or”.

– I can’t decide whether I want rice or beans.

– John [on the phone]: “Hello, Mrs. Smith. Is Mary home?”
– Mrs. Smith: I’m not sure. Let me check whether she’s in her room.

AFTER

Cách sử dụng

Ví dụ

Sử dụng “after” để nói về những gì xảy ra trong khoảng thời gian sau một điều gì đó khác – I went to church after my hair appointment.

– After my hair appointment, I went to church.

BEFORE

Cách sử dụng

Ví dụ

“Before” đối lập với “after”. Sử dụng “trước đây” để nói về những gì xảy ra trong khoảng thời gian trước một việc khác. I’m staying home tonight because Sarah canceled our plans.

BECAUSE

Cách sử dụng

Ví dụ

“Because” giải thích lý do cho việc gì đó. I’m staying home tonight because Sarah canceled our plans.

SINCE

Cách sử dụng

Ví dụ

– Công dụng chính của “Since” là để nói về khoảng thời gian mà một điều gì đó đã xảy ra.

– Bạn cũng có thể sử dụng “Since” làm từ đồng nghĩa với “because”.

– She has been wearing makeup since she was 16 years old.

– He has been afraid of driving since the car crash last year.

– I’m staying home tonight since Sarah canceled our plans.

WHEN

Cách sử dụng

Ví dụ

Liên từ này dùng để chỉ thời gian mà điều gì đó đã xảy ra. – I loved ice cream when I was a kid.

When I was a kid, I loved ice cream.

HOW

Cách sử dụng

Ví dụ

“How” mô tả cách một điều gì đó đang hoặc sẽ xảy ra. Tell me the story of how you and mom fell in love.

THAN

Cách sử dụng

Ví dụ

Khi bạn so sánh hai thứ, “than” có thể được sử dụng để giới thiệu điều thứ hai. – He’s much nicer than his sister.

– I’d rather eat at a restaurant than at home.

2.3 Liên từ tương quan

Liên từ tương quan là những liên từ đi theo từng cặp. Bạn cần cả hai từ để câu có ý nghĩa và chúng phải đúng thứ tự.

Dưới đây là một số cặp liên từ tương quan phổ biến nhất.

WHETHER/OR

Cách sử dụng

Ví dụ

Sử dụng “whether/or” để nói về hai lựa chọn. – Have you decided whether you want to wear the red shirt or the blue shirt?

– Whether we leave at 8:00 or 8:30, we’re going to get stuck in traffic.

– You’re going to eat your vegetables, whether you like it or not.

EITHER/OR

Cách sử dụng

Ví dụ

Những từ này thể hiện hai lựa chọn thay thế. Có thể khó hiểu khi quyết định sử dụng “whether/or” hoặc “Either/or”, nhưng đây là sự khác biệt chính: “whether/or” thường được sử dụng khi bạn đang cố gắng đưa ra quyết định. “Either / or” thường được sử dụng để so sánh hai danh từ hoặc tùy chọn. – This summer, I want to visit either France or England.

Either we can eat Chinese food, or I’ll make food at home.

– I want to attend either Harvard or Yale.

NEITHER/NOR

Cách sử dụng

Ví dụ

“Neither / nor” rất giống với “either/or”. Sự khác biệt là bạn sử dụng “Neither/nor” trong một tuyên bố phủ định. Neither Cindy nor her husband will attend the parent-teacher conference tomorrow.

BOTH/AND

Cách sử dụng

Ví dụ

Sử dụng cặp này để nói về hai điều liên quan. I’m studying both theater and communications at college.

NOT ONLY/BUT ALSO

Cách sử dụng

Ví dụ

“Not only/but also” về cơ bản là một cách nói, nhưng còn hơn thế đó là một cách để truyền tải nhiều thông tin hơn, thường là những thông tin gây bất ngờ hoặc ấn tượng. – I want to be not only a wife and mother, but also a doctor.

– My son not only plays basketball and football, but also takes piano lessons.

Xem thêm: TỔNG HỢP 100 ĐỀ THI TOEIC 2021

Dành cho bạn mất gốc tiếng Anh, Anh Lê Toeic hiện nay vẫn đang khai giảng khóa học INTENSIVE TOEIC giúp bạn bứt phát nhanh chóng số điểm 600+ Toeic. Nhấn vào link dưới đây để trải nghiệm và xem kết quả của những người đi trước nhé!

Xem thêm: INTENSIVE TOEIC – Lấy lại nền tảng, bứt phá TOEIC 600+

Xem thêm khóa : Toeic 4 kỹ năng

Chat ngay