Liên Từ Trong Bài Thi Toeic: Lý thuyết, ví dụ và bài tập

Liên từ trong bài thi Toeic bao gồm liên từ kết hợp và liên từ tương quan. 2 loại Liên từ này có những điểm gì cần lưu ý? Ví dụ cụ thể cho từng loại? Tất cả sẽ được trả lời trong bài viết dưới đây.

Liên từ kết hợp và liên từ tương quan

Liên từ tương quan

Ví dụ: The form must be signed by (both / either) the department supervisor and the payroll manager.

(Mẫu đơn phải được ký bởi cả giám sát bộ phận và quản lý phòng tính lương.)

=> Do trong câu có and nên both sẽ là đáp án chính xác. Ta có cấu trúc both A and B nghĩa là cả A và B.

Một số cặp liên từ tương quan phổ biến

 • both A and B (cả A và B đều)
 • either A or B (A hoặc B)
 • not only A but (also) B (không chỉ A mà còn B)
 • not A but (rather) B (không phải A mà là B)
 • A and B alike (cả A và B như nhau)
 • neither A nor B (cả A và B đều không)
 • B as well as A (B cũng như A)

Ví dụ: The workshop was very informative for experts and beginners alike.

(Buổi hội thảo rất hữu ích cho chuyên gia cũng như những người mới bắt đầu.)

lien-tu-trong-bai-thi-toeic

Liên từ kết hợp

Ví dụ: Ms. Watson began working here four years ago, (and / or / how) she has contributed substantially to the success of the company.

(Cô Watson bắt đầu làm việc ở đây 4 năm trước, và cô ấy đã cống hiến đáng kể cho thành công của công ty.)

=> Vì khoảng trống nằm giữa hai mệnh đề, ta có thể điền một liên từ kết hợp. Xét về nghĩa thì and sẽ là lựa chọn chính xác.

Các liên từ kết hợp

 • and (và)
 • or (hoặc)
 • but/yet (nhưng)
 • nor (cũng không)

Ví dụ: Ms. Vazques was not at the party, nor was she at home yesterday.

(Cô Vazques không ở bữa tiệc, cũng không ở nhà vào ngày hôm qua.)

=> nor nghĩa là cũng không, câu trên đang sử dụng hình thức câu đảo ngữ.

Cấu trúc song song

Ví dụ: We are satisfied with your service (and / so) would like to renew the contract.

(Chúng tôi hài lòng với dịch vụ của bạn và muốn gia hạn tiếp hợp đồng.)

=> Vì chủ ngữ của hai mệnh đề trước và sau giống nhau (we), vì vậy cấu trúc song song được sử dụng và chủ ngữ mệnh đề sau đã được lược bỏ.

Các liên từ kết hợp được sử dụng trong cấu trúc song song

 • and (và)
 • or (hoặc
 • but/yet (nhưng)

Ví dụ: Please try to speak more slowly and (please try to speak more) clearly.

(Hãy cố gắng nói chậm hơn và (hãy cố gắng nói) rõ ràng hơn.)

Để hiểu rõ hơn về LIÊN TỪ TRONG BÀI THI TOEIC, các bạn có thể Download bài tập file PDF tại đây

lien-tu-trong-bai-thi-toeic

Xem thêm: TỪ VỰNG TOEIC READING 2021 tổng hợp toàn bộ từ vựng xuất hiện trong đề thi TOEIC New Format

Dành cho bạn mất gốc tiếng Anh, Anh Lê Toeic hiện nay vẫn đang khai giảng khóa học INTENSIVE TOEIC giúp bạn bứt phát nhanh chóng số điểm 600+ Toeic. Nhấn vào link dưới đây để trải nghiệm và xem kết quả của những người đi trước nhé!

Xem thêm: INTENSIVE TOEIC – Lấy lại nền tảng, bứt phá TOEIC 600+

xem thêm bài : luyện thi toeic
Lịch khai giảng Liên hệ Đăng ký tư vấn