Giới Từ Và Đại Từ Quan Hệ. Lý Thuyết Đầy Đủ Và Bài Tập

Giới từ và đại từ quan hệ có những điểm gì cần lưu ý? Anh Lê Toeic đã giúp bạn tổng hợp đầy đủ kiến thức về chủ điểm ngữ pháp này thông qua bài viết dưới đây nhé!

Tìm hiểu về giới từ và đại từ quan hệ

Giới từ + which [whom]

Ví dụ: You will be assigned a locker in (which / where / there) you can store your shoes.

(Bạn sẽ được giao cho một tủ đựng đồ nơi bạn có thể cất đôi giày của mình.)

=> Danh từ locker phía trước ám chỉ một địa điểm, theo sau bởi một cấu trúc mệnh đề hoàn chỉnh, trong trường hợp này in [on] which hoặc where sẽ là câu trả lời đúng (lưu ý: in which = where và không tồn tại in where).

  • Đại từ: You will be assigned a locker. You can store your shoes in it.

gioi tu va dai tu quan he

  • Đại từ quan hệ: You will be assigned a locker which you can store your shoes in.

Đại từ quan hệ khác với đại từ ở chỗ là chúng có thể nối hai mệnh đề lại với nhau. Thông thường, các đại từ quan hệ sẽ nằm giữa hai mệnh đề.

  • Đại từ: You will be assigned a locker. You can store your shoes in it.

gioi tu va dai tu quan he

  • Đại từ quan hệ: You will be assigned a locker in which you can store your shoes.

Việc giới từ và đại từ quan hệ được sử dụng cùng lúc với nhau mà không gộp lại (in which -> where) sẽ làm câu trở nên trang trọng hơn.

anh-le-toeic

Các từ định lượng + of which [whom]

Ví dụ: We only use fresh ingredients, most of (which / them / that) are locally produced.

(Chúng tôi chỉ sử dụng nguyên liệu tươi, hầu hết chúng đều được sản xuất trong nước.)

Bởi vì phía trước là một danh từ chỉ vật (ingredients) và giới từ (of) phải được theo sau bởi một tân ngữ, vì vậy đại từ quan hệ which (có thể đóng vai trò là tân ngữ) là câu trả lời chính xác. That không thể được chọn vì nó không thể đứng sau một giới từ.

  • Đại từ: We only use fresh ingredients. Most of them are locally produced.
  • Đại từ quan hệ: We only use fresh ingredients, most of which are locally produced.

Đại từ quan hệ, không giống với đại từ, có thể nối hai mệnh đề lại với nhau. Khi được sử dụng với các từ định lượng, hãy chú ý đến trật tự của các từ. Lưu ý khi phía trước là một danh từ chỉ người, hãy sử dụng whom sau các từ định lượng này.

  • Đại từ: The courses will be led by experts in their field. Some of them are top business leaders.
  • Đại từ quan hệ: The courses will be led by experts in their field, some of whom are top business leaders.

(Khóa học sẽ được dẫn dắt bởi các chuyên gia trong từng lĩnh vực. Một vài người trong số họ là những doanh nhân hàng đầu.)

one / each / every one / two

(a) few / several / some / any + of which [whom]

many / most / all / both / none / neither

Bài tập giới từ và đại từ quan hệ

Để vận dụng thuần thục lý thuyết Giới từ và đại từ quan hệ, các bạn có thể Download bài tập (có đính kèm đáp án) tại đây.

anh-le-toeic

Xem thêm: Tài Liệu Từ Vựng Toeic Listening Mới Nhất 2021

Dành cho bạn mất gốc tiếng Anh, Anh Lê Toeic hiện nay vẫn đang khai giảng khóa học INTENSIVE TOEIC giúp bạn bứt phá nhanh chóng số điểm 600+ Toeic. Nhấn vào link dưới đây để trải nghiệm và xem kết quả của những người đi trước nhé!

Xem thêm: INTENSIVE TOEIC – Lấy lại nền tảng, bứt phá TOEIC 600+

Xem thêm khóa : Toeic 4 kỹ năng

Chat ngay