Giản lược mệnh đề quan hệ

Trong Tiếng Anh nói và viết, Mệnh đề quan hệ được sử dụng rất phổ biến nhằm mục đích giúp câu văn rõ nghĩa và dễ hiểu hơn. Mệnh đề quan hệ có thể được viết dưới dạng giản lược – nghĩa là có một số phần của mệnh đề phụ được rút gọn đi cho câu văn, câu nói vừa đảm bảo rõ nghĩa là không bị rườm rà. Dưới đây là các cách giản lược mệnh đề quan hệ, giúp các bạn hiểu rõ hơn.

Mệnh đề quan hệ có chứa động từ V-ing (mệnh đề quan hệ ở dạng chủ động)

Có thể bỏ đại từ quan hệ và trợ động từ/động từ tobe.

Ví dụ:

  • The manwho is standing there is handsome Được giản lược thành: The man standing there is handsome
  • The president made a speech for the famous manwho visited him.

Được giản lược thành: The president made a speech for the famous man visiting him.

  • Mr. Jackson, who is a professor, is traveling in the Mideast this year.

Được giản lược thành: Mr. Jackson, a professor, is traveling in the Mideast this year.

Mệnh đề quan hệ có chứa động từ quá khứ phân từ 2 (mệnh đề quan hệ ở dạng bị động)

Có thể bỏ đại từ quan hệ và trợ động từ/động từ tobe

Ví dụ:

  • The book which is written by Mr.A is interesting Được giản lược thành: The bookwritten by Mr.A is interesting

Giản lược mệnh đề quan hệ chứa động từ nguyên thể

Danh từ mà mệnh đề quan hệ bổ nghĩa cho có các từ sau đây đứng trước: first, last, only, second… có thể bỏ đại từ quan hệ, trợ động từ/tobe, và động từ được chuyển thành dạng nguyên thể

Ví dụ:

  • He is the only manwho can solve this problem Được giản lược thành: He is the only man to solve this problem

Ngoài ra, còn có thể loại bỏ đại từ quan hệ và tobe trước một ngữ giới từ (một giới từ mở đầu kết hợp với các danh từ theo sau)

Ví dụ:

  • The beaker that is on the counter contains a solution.

Được giản lược thành: The beaker on the counter contains a solution.

Mệnh đề quan hệ có chứa ”tobe” và tính từ. Ta có thể bỏ đi đại từ quan hệ và ”tobe”

  • The woman, who is very clever and beautiful is my aunt

Được giản lược thành: the woman,clever and beautiful is my aunt.

Anh Lê Toeic đã tóm lược xong phần giản lược mệnh đề quan hệ. Nếu các mems gặp vấn đề khó khăn trong quá trình luyện thi TOEIC thì tham khảo thông tin bên dưới nhé!

Xem thêm khóa : Toeic 4 kỹ năng

Chat ngay