Đảo Ngữ Với Từ Phủ Định Và Các Cấu Trúc Đảo Ngữ Khác

Đảo ngữ với từ phủ định giúp cho câu nói của bạn giống người bản xứ hơn khi giao tiếp. Cùng Anh Lê Toeic tìm hiểu thông qua bài viết này nhé!

Đảo ngữ với các trạng từ phủ định

Ví dụ: (Seldom / Even / Then) has Elite Aviation provided consultations for small firms.

           (Hiếm khi Elite Aviation cung cấp dịch vụ tư vấn cho các công ty nhỏ.)

=> Nếu một trạng từ mang nghĩa phủ định được đặt đầu câu để nhấn mạnh, thì động từ to be (hoặc trợ động từ / modal verbs) sẽ được đảo ngược về phía trước. Trong câu trên, vì phía sau khoảng trống đang là cấu trúc đảo ngữ, nên đáp án chỉ có thể là seldom (hiếm khi).

  • Thứ tự thông thường: Elite Aviation has seldom provided consultations for small firms.
  • Thứ tự đảo ngữ: Seldom has Elite Aviation provided consultations for small firms.

=> Các từ phủ định xuất hiện trong cấu trúc đảo ngữ

  never nor in no way hardly
scarcely rarely barely seldom
nowhere only by no means  

Lưu ý 1: Only cũng được sử dụng trong cấu trúc đảo ngữ.

  • Thứ tự thông thường: Alice Tucker visited the research facility only briefly.
  • Thứ tự đảo ngữ: Only briefly did Alice Tucker visit the research facility.

(Alice Tucker chỉ đến thăm cơ sở nghiên cứu một thời gian ngắn.)

=> Nếu không có động từ to be trong câu, hãy sử dụng trợ động từ do [does / did]

Lưu ý 2: Nor cũng có thể xuất hiện trong câu đảo ngữ.

Ví dụ: You are not allowed to camt here, nor can you park you car.

          (Bạn không được phép cắm trại ở đây, cũng như không được phép đậu xe.)

 

attached [included / enclosed]

Ví dụ: (Attached / Attachment) are two meals vouchers, which can be used at any of our

locations.

           (Đính kèm là hai phiếu ăn, có thể được sử dụng tại bất kỳ địa điểm nào của chúng tôi.)

=> Khi attached [included / enclosed] – phần bổ nghĩa của động từ be, được đặt trước câu để nhấn mạnh, động từ be sẽ được đảo ngược về phía trước.

=> Attachment (việc đính kèm) không tương đồng với two meal vouchers (hai phiếu ăn), nên nó không phải là đáp án chính xác

  • Thứ tự thông thường: Two meals vouchers, which can be used at any of our locations, are attached.
  • Thứ tự đảo ngữ: Attached are two meals vouchers, which can be used at any of our locations.

Trong tiếng Anh, người ta có xu hướng chuộng thành phần câu dài hơn nằm ở phía trước, vì vậy trong trường hợp này câu đảo ngữ sẽ nghe tự nhiên hơn.

 

Cấu trúc khác

Ví dụ: Please find enclosed a copy of the letter I received from your company.

Enclosed you will find a copy of the letter I received from your company.

          (Kèm theo đó, bạn sẽ tìm thấy một bản sao của bức thư tôi nhận được từ công ty của bạn.)

=> Ban đầu, nó là cấu trúc “find + object + enclosed”, khi đó bổ ngữ thường được di chuyển về trước câu để nhấn mạnh

 

Cấu trúc đảo ngữ của câu điều kiện if

Ví dụ: (Should / Did) you have any suggestions, please submit them to Mr. Maclean.

           (Nếu bạn có bất kỳ đề xuất nào, vui lòng gửi chúng đến ông Maclean.)

=> Vị trí khoảng trống trên yêu cầu một liên từ cho mệnh đề điều kiện. Nhưng vì chúng không xuất hiện trong các sự lựa chọn, bạn có thể nghĩ ngay đến câu đảo ngữ. Đối với câu điều kiện loại 1, liên từ if được lược bỏ và should sẽ được chuyển về đầu câu.

  • Thứ tự thông thường: If you should have any suggestions, please submit them to Mr. Maclean.
  • Thứ tự đảo ngữ: Should you have any suggestions, please submit them to Mr. Maclean

 

Đảo ngữ với cụm giới từ

Ví dụ: (Among / Into) the items for sale are the portable music players and laptop computers.

           (Trong số các mặt hàng được giảm giá là máy nghe nhạc cầm tay và máy tính xách tay.)

=> Một cụm giới từ được sử dụng như một bổ ngữ được đặt đầu câu, khi này động từ to be và chủ ngữ sẽ được đảo ngược. Among lúc này mang nghĩa là trong số.

  • Thứ tự thông thường: The portable music players and laptop computers are among the items for sale.
  • Thứ tự đảo ngữ: Among the items for sale are the portable music players and laptop computers.

anh-le-toeic

Đảo ngữ với so / neither

Ví dụ: We failed to expand our subscriber base, and (so / same) did GM Magazine.

          (Chúng tôi không thể mở rộng nền tảng người đăng ký của mình và tạp chí GM cũng vậy.)

=> Nếu mệnh đề đứng trước là ở dạng khẳng định thì cách diễn đạt “cũng giống như vậy” sẽ được thể hiện bằng cấu trúc “so do [does / did] + S”. Nếu câu trước là câu phủ định, hãy sử dụng cấu trúc “nor do [does / did] + S”.

 

Ví dụ: Ms. Velott will arrive in time for the meeting, and so will Mr. Hamel.

          (Cô Velott sẽ đến kịp giờ họp, và ông Hamel cũng vậy.)

=> Nếu có một trợ động từ / động từ phụ ở trong mệnh đề trước, hãy sử dụng chúng sau so / neither.

 

Ví dụ: Mr. Newman is not familiar with the new software, and neither is Ms. Sessa.

  .       (Ông Newman không quen thuộc với phần mềm mới, và bà Sessa cũng vậy.)

=> Nếu động từ trong mệnh đề trước là be, hãy đặt be sau so / neither.

 

Cấu trúc so sánh kép: the …, the … 

Ví dụ: The more time you spend with your family, the (more richly / richer) your life will be.

          (Bạn càng dành nhiều thời gian cho gia đình, thì cuộc sống của bạn càng phong phú hơn).

=> Richer – bổ nghĩa của động từ be, đang ở dạng đảo ngữ. Trong cú pháp [the + so sánh hơn, the + so sánh hơn (càng, càng nhiều …)], từ so sánh với the sẽ được đảo ngược lên đầu câu.

 

Bài tập đảo ngữ với từ phủ định

Để vận dụng tốt kiến thức đảo ngữ với từ phủ định các bạn có thể DOWNLOAD bài tập bên dưới nhé

anh-le-toeic

Xem thêm: Từ vựng Toeic hay gặp nhất trong phần thi Reading

Dành cho bạn mất gốc tiếng Anh, Anh Lê Toeic hiện nay vẫn đang khai giảng khóa học INTENSIVE TOEIC giúp bạn bứt phá nhanh chóng số điểm 600+ Toeic. Nhấn vào link dưới đây để trải nghiệm và xem kết quả của những người đi trước nhé!

Xem thêm: INTENSIVE TOEIC – Lấy lại nền tảng, bứt phá TOEIC 600+

Xem thêm khóa : Toeic 4 kỹ năng
Lịch khai giảng Liên hệ Đăng ký tư vấn