Đại Từ Trong Bài Thi Toeic

Đại từ trong bài thi Toeic là một chủ điểm ngữ pháp quan trọng, góp phần cấu thành lên 1 câu. Cùng tìm hiểu tất tần tật những điều bạn cần biết về đại từ trong bài viết này nhé!

Tìm hiểu về Đại từ trong bài thi Toeic

Jun Woll is a doctor. He loves animals

= “Jun Woo là bác sĩ. Anh ấy rất thích động vật”.

Câu thứ 2 không sử dụng tên “ Jun woo” làm chủ ngữ mà thay bằng từ “ He”.

Vì nếu chúng ta nói: “Jun Woo là bác sĩ. Jun Woo rất thích động vật”.

Thì câu văn sẽ rất cứng nhắc do lặp từ.

“He” chính là đại từ (Pronoun). Nó đước dùng để tránh lặp lại chủ ngữ phía trước, tạo cho câu vẫn sự uyển chuyển hơn. Đại từ gồm: Đại từ nhân xưng, đại từ bất định, đại từ chỉ định.

Xem thêm: 3 Kỹ Năng Tăng Tốc Độ Giải Đề Toeic Part 7

Đại từ nhân xưng

Đại từ nhân xưng là đại từ dùng để chỉ, đại diện hay thay thế cho người và vật như “cô ấy, anh ấy, cái đó..” Đại từ nhân xưng có đại từ phản thân có dạng “ sở hữu cách + danh từ + self ( selves)”.

dai-tu-trong-bai-thi-toeic

Đại từ chỉ định

Đại từ chỉ định “cái này, cái đó” chỉ ra cụ thể người hoặc vật được nói đến. Đại từ chỉ định số ít “ this, that” , số nhiều “these, those”.Do đó, đại từ chỉ định đóng vai trò như một tính từ để bổ nghĩa cho danh từ.

This is my book. Đây là quyển sách của tôi (sách nằm ở xa)

That book is hers. Quyển sách kia là của cô ấy (sách nằm ở xa)

These are my books. Những cuốn sách này là của tôi (sách nằm ở xa)

Those books are rare. Những cuốn sách kia rất hiếm.(sách nằm ở xa)

dai-tu-trong-bai-thi-toeic

Đại từ bất định

Đại từ bất định để chỉ người hoặc vật không xác định “ mấy cái, một vài, tất cả..” Có nghĩa là không xác định được chính xác, rõ ràng.

Do đó, đại từ bất định được sử dụng như tính từ để bổ nghĩa cho danh từ theo ngay sau nó.

All ~ tất cả

Both ~ cả hai Each ~ mỗi

Some ~ một vài

Some of the students studied in the library. Một số sinh viên học trong thư viện.

The society received some donation last year. Tổ chức đã nhận được một số đóng góp vào năm ngoái.

Dành cho bạn mất gốc tiếng Anh, Anh Lê Toeic hiện nay vẫn đang khai giảng khóa học INTENSIVE TOEIC giúp bạn bứt phát nhanh chóng số điểm 600+ Toeic. Nhấn vào link dưới đây để trải nghiệm và xem kết quả của những người đi trước nhé!

Xem thêm: INTENSIVE TOEIC – Lấy lại nền tảng, bứt phá TOEIC 600+

Lịch khai giảng Liên hệ Đăng ký tư vấn