Các Loại Giới Từ Trong Bài Thi Toeic

Các Loại Giới Từ Trong Bài Thi Toeic đều được tổng hợp chi tiết trong bài viết dưới đây. Cùng Anh Lê tìm hiểu đó là những loại gì nhé!

Các Loại Giới Từ Trong Bài Thi Toeic

Giới từ chỉ thời gian “ in/at/on”

Dùng để đi với các thời gian cụ thể như Ngày / Tháng / Năm / Mùa.

Giới từ Đi với Ví dụ
In Tháng, nămMùa. Thế kỉ

Khoảng thời gian

in Juny

in summer

in five days

In 2005

In the 18 century

At Giờ, Thời điểm at 4 o’clock

at the beginning/end of the year

at noon

On Ngày.tháng.thứ On January 22, On Thursday

Lưu ý: Khi đi với ngày kèm chung với tháng (năm), ta sẽ dùng “on”

Ví dụ: The article was printed on Monday, March 5.

Bài báo được in vào thứ Hai, ngày 5 tháng 3

Xem thêm: Đề Thi Thử TOEIC Listening 2021 (File PDF Kèm Đáp Án)

Giới từ chỉ địa điểm “in/at/on”

Dùng để đi với các địa điểm, tọa độ địa lý

Giới từ Đi với Ví dụ
in Địa điểm lớn in Asia
at Địa chỉ, địa điểm cụ thể At home

At the mall

on Địa điểm là các vùng, trên bề mặt. On the third floor

Ví dụ:

Conference attendees will meet at the airport.

Người tham dự hội nghị sẽ gặp nhau tại sân bay

Giới từ thời điểm

Dùng để chỉ thời gian một cách chung, không cụ thể rõ thời điểm

Before/prior to ~ trướcSince ~ từ khi

Until/by ~ đến

After ~ sau

Toward ~ tới

From ~ từ

Ví dụ:

All application forms must be submitted before 3pm.

Tất cả các mẫu đơn phải được gửi trước 3 giờ chiều.

cac-loai-gioi-tu-trong-bai-thi-toeic

Giới từ đi với một khoảng thời gian kéo dài

Dùng để nhấn mạnh độ dài về thời gian diễn ra hành động, sự kiện.

For/during ~ khoảng/ trong suốt

Throughout ~ suốt

Within~ trong

Ví dụ: Tom visited many interesting places during his vacation.

Tom đã đến thăm nhiều nơi thú vị trong kỳ nghỉ của mình.

Xem thêm: Giới từ trong bài thi Toeic

Giới từ vị trí

Dùng để chị vị trí của một vật so với một vật khác.

Giới từ Ví dụ
Above/over ~ trên so với cái gì He stays in a room above/over a garage.

Anh ta ở trong một căn phòng trên / trên một nhà để xe.

Below/under~ dưới Mr Conrad’s office is a floor below/under Ms Green’s.

Văn phòng của ông Conrad ở tầng dưới / dưới văn phòng của bà Green

Beside/next to/by~ cạnh Tim will wait beside/next to/by the station entrance.

Tim sẽ đợi bên cạnh / bên cạnh / bên lối vào nhà ga

Behind ~ sau There are more parking spaces behind the restaurant

Có nhiều chỗ đậu xe phía sau nhà hàng

Near ~ gần Mr Brady lives near Logan International Airport.Ông Brady sống gần sân bay quốc tế Logan
Around ~ xung quanh, bao quanh We hired a gardener to plant some trees around the yard.Chúng tôi thuê một người làm vườn để trồng một số cây xung quanh sân.


Giới từ phương hướng

Dùng để chỉ hướng di chuyển của người / sự vật.

Giới từ Ví dụ
From ~ từ I came here from Chicago yesterday morning.

Tôi đến đây từ Chicago sáng hôm qua.

To ~ đến The items were delivered to his home.

Các mặt hàng đã được chuyển đến nhà của anh ấy.

Across ~ đi qua, băng qua

Through ~ xuyên qua

Along ~ dọc theo

We drove the truck across the bridge.

Chúng tôi lái xe tải qua cầu

You must go through a tunnel to reach Highway 17.

Bạn phải đi qua một đường hầm để đến Quốc lộ 17.

Streetlamps have been installed along the path.

Đèn đường đã được lắp dọc theo đường dẫn

For ~ đến Jane boarded a train leaving for Montreal.

Jane lên một chuyến tàu đến Montreal.

Into ~ vào trong

Out of ~ bên ngoài

Ms Moore placed her belongings into a box.

Bà Moore đặt đồ đạc của mình vào một cái hộp

Mr Adams pulled several bills out of his wallet.

Ông Adams đã rút một số hóa đơn ra khỏi ví của mình.

Dành cho bạn mất gốc tiếng Anh, Anh Lê Toeic hiện nay vẫn đang khai giảng khóa học INTENSIVE TOEIC giúp bạn bứt phát nhanh chóng số điểm 600+ Toeic. Nhấn vào link dưới đây để trải nghiệm và xem kết quả của những người đi trước nhé!

Xem thêm: INTENSIVE TOEIC – Lấy lại nền tảng, bứt phá TOEIC 600+

xem thêm bài : luyện thi toeic

Chat ngay