Các Giới Từ Đặc Biệt Trong Bài Thi Toeic

Các giới từ đặc biệt trong bài thi Toeic đều được liệt kê và phân nhóm trong bài viết này. Bạn sẽ nhanh chóng biết được và hiểu sâu về giới từ thông qua bài viết này đấy.

Các Giới Từ Đặc Biệt Trong Bài Thi Toeic

Nhóm 1: Các giới từ mang ý nghĩa lý do, mục đích, dù, thêm vào

Nhóm

Giới từ

Ý nghĩa

Ví dụ

Ngoại trừ

 Except

 Without

 Ngoại trừ

 Không

 Except for a couple of issue, the event was a success.

 Ngoại trừ một vài vấn đề, thì sự kiện đã rất thành công.

Lý do

 Due to

 Because of

 Vì

 

 Ms Cruz will not be attending the party due to other  commitments.

 Cô Cruz sẽ không tham dự bữa tiệc do có cuộc hẹn khác.

Mục đích

 For

 Để

 Submit proposals for the board’s approval.

 Gửi đề xuất cho hội đồng quản trị.

Mặc dù, dù

 Despite

 In spite of

 Notwithstanding

 Bất chấp

 Ms Conn walks to work despite the long distance.

 Cô Conn đi bộ đi làm dù khoảng cách rất xa.

Thêm vào  

 Besides

 In addition

 Thêm vào

 Bên cạnh đó

 Besides writing books, he also enjoys directing films.

 Bên cạnh việc viết sách, anh cũng thích làm phim đạo diễn

cac-gioi-tu-dac-biet-trong-bai-thi-toeic

Nhóm 2: Các giới từ mang ý nghĩa đặc biệt

Giới từ

Ý nghĩa

Ví dụ

 By

 Bằng cách,

 You can change your reservation by calling this number.

 Bạn có thể thay đổi đặt phòng của bạn bằng cách gọi số này.

 Through

 Thông qua, nhờ 

 I learned programming through watching videos on the   internet.

 Tôi đã học lập trình thông qua việc xem videos trên internet.

 Throughout

 Khắp, mọi nơi

 The supermaket has several branches throughout the city.

 Siêu thị có một số chi nhánh trên toàn thành phố.

 With

 Với

 The researchers reviewed the survey result with management.

 Các nhà nghiên cứu đã xem xét kết quả khảo sát với quản lý

 As

 Như (là)

 She worked part – time as an editor Hartman Publications.

 Cô làm việc bán thời gian với tư cách là biên tập viên của nhà xuất bản Hartman.

 Following

 Tiếp theo, nối tiếp

 Following the talk, there will be a catered lunch.

 Sau buổi nói chuyện, sẽ có một bữa ăn trưa

 Amid

 Giữa

 The old monument stands amid newly constructed skyscrapers.

 Tượng đài cũ đứng giữa những tòa nhà chọc trời mới được xây dựng

 About

 Regarding

 Về

 Trong khoảng

Qualified applicants can inquire about the open position at PNB Inc.

 Ứng viên đủ tiêu chuẩn có thể hỏi về vị trí trống tại PNB Inc

Xem thêm: Tổng Hợp Kiến Thức Về Mệnh Đề Trạng Ngữ Chỉ Thời Gian kèm bài tập và đáp án chi tiết

Dành cho bạn mất gốc tiếng Anh, Anh Lê Toeic hiện nay vẫn đang khai giảng khóa học INTENSIVE TOEIC giúp bạn bứt phát nhanh chóng số điểm 600+ Toeic. Nhấn vào link dưới đây để trải nghiệm và xem kết quả của những người đi trước nhé!

Xem thêm: INTENSIVE TOEIC – Lấy lại nền tảng, bứt phá TOEIC 600+

xem thêm bài : luyện thi toeic
Lịch khai giảng Liên hệ Đăng ký tư vấn