Bạn Tạ Huỳnh Thúy Nhi & Hành trình chinh phục TOEIC 750

Trong xu thế hội nhập, TOEIC khá cần thiết cho mọi người. Đối với học sinh, sinh viên, TOEIC càng quan trọng hơn khi không chỉ mang đến cơ hội việc làm, mà còn chắp cánh cho các bạn được ưu tiên xét tuyển vào trường đại học mình muốn. Bạn Tạ Huỳnh Thúy Nhi đã có hành trình chinh phục TOEIC từ 500 lên 750 chỉ sau 36 buổi học.

Từ những chật vật khi bắt đầu học TOEIC

Không tìm được trung tâm luyện TOEIC phù hợp là một trong những khó khăn đầu tiên mà Nhi gặp phải. Khu vực TP.HCM hiện có nhiều trung tâm luyện thi TOEIC, mỗi trung tâm lại có một cách thức giảng dạy riêng. Việc tìm được một trung tâm uy tín, phù hợp khá gian nan.

Nhi chia sẻ: “Trước khi học tại Anhle, mình cũng từng học ở vài trung tâm, nhưng không thấy hiệu quả. Phần vì giáo trình không phù hợp, phần vì lộ trình ôn dàn trải, không đúng trọng tâm nên mình rất dễ nản”.

Khó khăn thứ hai mà Nhi gặp phải là việc bản thân bị mất căn bản tiếng Anh từ hồi học phổ thông. “Mình học khố A nên chỉ chuyên toán , lý, hóa còn tiếng Anh thì bản thân không dành nhiều thời gian ôn luyện nên bị mất gốc khá nặng”.

Vậy nên, việc cải t #82-nhi-TOEIC-7155er từ hn Thi tiếng Anh từ hênng knng kc sini t #n nên bịtheotoáẩnững k mìnênC, mỗi tó nhiỬnh chihn Thm đt Namc bhi gy tui h Nhi gquymọiênìnhpp ph cáan Ãục TOEIC tb tâmphnàyNhi chia su c một trun đI>ttps://anhletoeic.com/author/adintensive-toeic">INTENSIV_self"> bla"/damark"nn{ classsng >Itoeic">I><

Khsng >n claihn Thm, nhưng vớâyc bkc. heun đn u71u tiêhônạy r. class="h>Guy ho Hu2:/a> zefauBài, sinhó khănh ôn dàn i Anhle, mình cũnh Thúy Nhin tch ph:2-nhi-TOEIC-7ê nhmVi tlên 750 chỉ sauu 36 buổi học.

INTENSIV_self"> bla"/damark"nn{ classsng >Itoeic">I><

Khsng >n cl. Mg nhỬnh chi gicCM hig

LUYỆN _self"> bla"/damark"nn{ clashi TOEIC, mt/li>
 • n pin id="="banner__ade pagharet"> "="banner__ar small"> =B%E1%BA%A1n%20T%E1%BA%A1%20Hu%E1%BB%B3nh%20Th%C3%BAy%20 ph%960%6%23038%3B%20H%C3%A0nh%20tr%C3%ACnh%20c T%20ph%E1%BB%A5c%20T

  %20 sau-anhletoeic.com/wp-conteni-ta-huynh-thuy-nhi-hanh-trinh-chinh-phuc-ielts-7-0.html" rel="booket="haindowbgshare/whats "icon-angle-dowwhats <"

   bla"/da-small" con"ass="datirost-1s-out "icon-angle-dowface> bla"/da-small" con"ass="datirost-1s-out "icon-angle-dowtwix !i"t
    %20 sa&-rss=Check%20t ms%20out:%20nhletoeic.com/review/chi-ta-huynh-thuy-nhi-hanh-trinh-chinh-phuc-ielts-7-0.html" rel="bookmark"nofoColor_-small" con"ass="datirost-1s-out "icon-angle-dowenvelfa t
     estew/chpat/create/li> /?url=nhletoeic.com/wp-conteni-ta-huynh-thuy-nhi-hanh-trinh-chinh-phuc-ielts-7-0.html" rel="bo&IELTS=nhletoeic.com/wp-content/uploads/2021/09/ta-huynh-thuy-nhi-TOEIC-715Listening-405-Reading-310-768x1024.jpg 768w" si&fauBad> dowbB%E1%BA%A1n%20T%E1%BA%A1%20Hu%E1%BB%B3nh%20Th%C3%BAy%20 ph%960%6%23038%3B%20H%C3%A0nh%20tr%C3%ACnh%20c T%20ph%E1%BB%A5c%20T

     %20 saok"dclide/awpatchE{ (, ms.ps:/,, ms.h Lê,'0" hei750,280" sr750,top=porta,nt-w=porta'); lse}var b=a.;damark"nn{ cl nos:/errcl nofoColor_self"> bla"/da-small" con"ass="datirost-1s-out est"th Lê EPint"daPate">est"tl="Menu" ariPint"daPate">est">"icon-angle-dowpate">est"t

      ?m i=true&url=nhletoeic.com/wp-conteni-ta-huynh-thuy-nhi-hanh-trinh-chinh-phuc-ielts-7-0.html" rel="bo&h Lê B%E1%BA%A1n%20T%E1%BA%A1%20Hu%E1%BB%B3nh%20Th%C3%BAy%20 ph%960%6%23038%3B%20H%C3%A0nh%20tr%C3%ACnh%20c T%20ph%E1%BB%A5c%20T

      %20 saok"dclide/awpatchE{ (, ms.ps:/,, ms.h Lê,'0" hei750,280" sr750,top=porta,nt-w=porta'); lse}var b=a.;daamark"nn{ cl nos:/errcl nofoColor_self"> bla"/da-small" con"ass="datirost-1s-out "icon-angle-dowf="/ELTn"t

 • rcase">
  Post(iv(https://anhletoeic.com/review" rel="category tag">Review
  classiv clasclas/header> nner ">cla ="content" clm r_-small"clm -areaeader i i i /div> ss="header-wrbnailsticbar ol"> 4
  aryr
  ss="header-wrosts-listing-category yload')h6 cls="large-8 coem>a.title:s="url fn n"yloadttps://anhletoeic.com/author/adtoeic">Tài Lieu" clauuc-i%cc%89aouyen-tAO TIh="88" heigh636"1280" src356ta:image/svg+xml,%3Csvg%20viewBox%3D%220%200%20960%20128636128356ns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%3E%3C%2Fsvg%3E" data-src="https://anhletoeic.com/wp-content/uploads/2021/09/ta-h2ynh-z3793820534962_580fa0a399d0ec5ce96b21319d5b7892="" wizy-load alignnone ttachmnh ul
  636,

  Kha="http-dividen Ttps://anhletoeic.com/author/adtoeic">Tài Lieu" clauuc-i%cc%89aouyen-tAO TIGIỚI TỪ CHỈ THỜIP a.title:s="url fn n"yloadttps://anhletoeic.com/author/adtoeic">Tài Liehuo.tidancd-thi>SKY>Đề TAO TIh="88" heigh656"1280" src3="me:image/svg+xml,%3Csvg%20viewBox%3D%220%200%20960%20128656128367ns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%3E%3C%2Fsvg%3E" data-src="https://anhletoeic.com/wp-content/uploads/2021/09/ta-h2ynh-z3788383271096_618cb57767af6bb1b5a3c63b098b424a="" wizy-load alignnone ttachmnh ul

  656,

  Kha="http-dividen Ttps://anhletoeic.com/author/adtoeic">Tài Liehuo.tidancd-thi>SKY>Đề TAO TIHi hởng-7ê/li>.kciani>

 • a.title:s="url fn n"yloadttps://anhletoeic.com/author/adtoeic">Tài Lieca">LUch-su-du.tigerundscd-thge="glauAO TIh="88" heigh102="1280" src571me:image/svg+xml,%3Csvg%20viewBox%3D%220%200%20960%20128102=128571ns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%3E%3C%2Fsvg%3E" data-src="https://anhletoeic.com/wp-content/uploads/2021/09/ta-h2ynh-z3815522383420_25b0f9030613c11af5b39e46d595afc3-768wx573="" wizy-load alignnone ttachmnh ul
  102=,

  Kha="http-dividen Ttps://anhletoeic.com/author/adtoeic">Tài Lieca">LUch-su-du.tigerundscd-thge="glauAO TICÁC CÁCH

 • ss="header-wrction{> lsticbar -1509ction{>1087931399 s="header-wrction{ ction{> mobiimp-> ction{> mobl
  mob="Anv tion{>sibil-nndarlv tion{>sediu mo"
  :r b=a.,
  " :strue,
  TDots :r b=a.,
  ax" :s0,
  ss="row row-larg" -1509 "> 247251221"> lass="ennt" cll-1649703771r_-small"cll/div> -12 ol"> Func iv c="top-b-small"cll thumhdatavdoxhas-dropddoxhom text-lef l>ss="header-wrdoxhyloadttiv c=">ss="header-wryload'cdata" sibilitpad768x1top:12=1;div c="t="88" heigh100="1280" srcs00="1s://anhletoeic.com/wp-content/uploads/2022/10/4.-BANNER8_s00=> ticle-inttachmnh uv wp-ittdth="96"async" class="lattps://anhletoeic.com/wp-content/uploads/2021/09/ta-h2yNER8_s00=> -porx25w, htt3s://anhletoeic.com/wp-content/uploads/2021/09/ta-h2yNER8_s00=> -15rx150" siz15://anhletoeic.com/wp-content/uploads/2021/09/ta-h2yNER8_s00=> -jpg 768="" es="/anhletoeic.com/wp-content/uploads/2021/09/ta-h2yNER8_s00=> -D%22w, http://anhletoeic.com/wp-content/uploads/2021/09/ta-h2yNER8_s00=> -pg 660w, https://anhletoeic.com/wp-content/uploads/2021/09/ta-h2yNER8_s00=> -1orx10w, htt1s:/(max-width: 960px) 10100=, 960px" />100=,

  K

  s
  ss="header-wrdoxhtg;}e"> v-small="Anh sibilitd-imgr-13-ll">109/>169);v id="top-bader-wrdoxhtg;} s ass="ennt" tg;} 170798051"menu-itemf="#mcl>s "mp> 750+n pi i cl #tg;} 170798051" { l"> * { l">
  s/div> s
  s
  /div> ss="row row-larg" -1509 "> 581979218"> lass="ennt" cll-126241693r_-small"cll/div> -12 ol"> Func iv c="top-b-small"cll thumhdatavdoxhas-dropddoxhom text-lef l>ss="header-wrdoxhyloadttiv c=/dat-hen" intensive-toeic">INTENSI/nc i">ss="header-wryload'cdata" sibilitpad768x1top:12=1;div c="t="88" heigh100="1280" srcs00="1s://anhletoeic.com/wp-content/uploads/2022/10/4.-BANNER4_s00=> ticle-inttachmnh uv wp-ittdth="96"async" class="lattps://anhletoeic.com/wp-content/uploads/2021/09/ta-h2yNER4_s00=> -porx25w, htt3s://anhletoeic.com/wp-content/uploads/2021/09/ta-h2yNER4_s00=> -15rx150" siz15://anhletoeic.com/wp-content/uploads/2021/09/ta-h2yNER4_s00=> -jpg 768="" es="/anhletoeic.com/wp-content/uploads/2021/09/ta-h2yNER4_s00=> -D%22w, http://anhletoeic.com/wp-content/uploads/2021/09/ta-h2yNER4_s00=> -pg 660w, https://anhletoeic.com/wp-content/uploads/2021/09/ta-h2yNER4_s00=> -1orx10w, htt1s:/(max-width: 960px) 10100=, 960px" />100=,

  K

  s div>
  ss="header-wrdoxhtg;}e"> v-small="Anh sibilitd-imgr-13-ll">109/>169);v id="top-bader-wrdoxhtg;} s ass="ennt" tg;} 3374852522menu-itemf="#mcl>s "mp> TOEIC pi i cl #tg;} 3374852522 { l"> * { l">
  s/div> s
  s
  /div> ss="row row-larg" -1509 "> 3732721ef=" lass="ennt" cll-1882613270r_-small"cll/div> -12 ol"> Func iv c="top-b-small"cll thumhdatavdoxhas-dropddoxhom text-lef l>ss="header-wrdoxhyloadttiv c=/dat-hen" intensiveine">TOEIC O/nc i">ss="header-wryload'cdata" sibilitpad768x1top:12=1;div c="t="88" heigh100="1280" srcs00="1s://anhletoeic.com/wp-content/uploads/2022/10/4.-BANNER2_s00=> ticle-inttachmnh uv wp-ittdth="96"async" class="lattps://anhletoeic.com/wp-content/uploads/2021/09/ta-h2yNER2_s00=> -porx25w, htt3s://anhletoeic.com/wp-content/uploads/2021/09/ta-h2yNER2_s00=> -15rx150" siz15://anhletoeic.com/wp-content/uploads/2021/09/ta-h2yNER2_s00=> -jpg 768="" es="/anhletoeic.com/wp-content/uploads/2021/09/ta-h2yNER2_s00=> -D%22w, http://anhletoeic.com/wp-content/uploads/2021/09/ta-h2yNER2_s00=> -pg 660w, https://anhletoeic.com/wp-content/uploads/2021/09/ta-h2yNER2_s00=> -1orx10w, htt1s:/(max-width: 960px) 10100=, 960px" />100=,

  K

  s div>
  ss="header-wrdoxhtg;}e"> v-small="Anh sibilitd-imgr-13-ll">109/>169);v id="top-bader-wrdoxhtg;} s ass="ennt" tg;} 421570588menu-itemf="#mcl>s "mp>INE pi i cl #tg;} 421570588 { l"> * { l">
  s/div> s
  s
  /div> ss="row row-larg" -1509 "> 1336544955"> lass="ennt" cll-1205407444r_-small"cll/div> -12 ol"> Func iv c="top-b-small"cll thumhdatavdoxhas-dropddoxhom text-lef l>ss="header-wrdoxhyloadttiv c=/dat-hen" intensiveine">TOEIC O/nc i">ss="header-wryload'cdata" sibilitpad768x1top:12=1;div c="t="88" heigh100="1280" srcs00="1s://anhletoeic.com/wp-content/uploads/2022/10/4.-BANNER1_s00=> ticle-inttachmnh uv wp-ittdth="96"async" class="lattps://anhletoeic.com/wp-content/uploads/2021/09/ta-h2yNER1_s00=> -porx25w, htt3s://anhletoeic.com/wp-content/uploads/2021/09/ta-h2yNER1_s00=> -15rx150" siz15://anhletoeic.com/wp-content/uploads/2021/09/ta-h2yNER1_s00=> -jpg 768="" es="/anhletoeic.com/wp-content/uploads/2021/09/ta-h2yNER1_s00=> -D%22w, http://anhletoeic.com/wp-content/uploads/2021/09/ta-h2yNER1_s00=> -pg 660w, https://anhletoeic.com/wp-content/uploads/2021/09/ta-h2yNER1_s00=> -1orx10w, htt1s:/(max-width: 960px) 10100=, 960px" />100=,

  K

  s div>
  ss="header-wrdoxhtg;}e"> v-small="Anh sibilitd-imgr-13-ll">109/>169);v id="top-bader-wrdoxhtg;} s ass="ennt" tg;} 136067101menu-itemf="#mcl>s "mp>INE pi i cl #tg;} 136067101 { l"> * { l">
  s/div> s
  s
  /div> ss="row row-larg" -1509 "> 9410259ef=" lass="ennt" cll-1476177346r_-small"cll/div> -12 ol"> Func iv c="top-b-small"cll thumhdatavdoxhas-dropddoxhom text-lef l>ss="header-wrdoxhyloadttiv c=/dat-hen" intensiveine">TOEIC O/nc i">ss="header-wryload'cdata" sibilitpad768x1top:12=1;div c="t="88" heigh100="1280" srcs00="1s://anhletoeic.com/wp-content/uploads/2022/10/4.-BANNER3_s00=> ticle-inttachmnh uv wp-ittdth="96"async" class="lattps://anhletoeic.com/wp-content/uploads/2021/09/ta-h2yNER3_s00=> -porx25w, htt3s://anhletoeic.com/wp-content/uploads/2021/09/ta-h2yNER3_s00=> -15rx150" siz15://anhletoeic.com/wp-content/uploads/2021/09/ta-h2yNER3_s00=> -jpg 768="" es="/anhletoeic.com/wp-content/uploads/2021/09/ta-h2yNER3_s00=> -D%22w, http://anhletoeic.com/wp-content/uploads/2021/09/ta-h2yNER3_s00=> -pg 660w, https://anhletoeic.com/wp-content/uploads/2021/09/ta-h2yNER3_s00=> -1orx10w, htt1s:/(max-width: 960px) 10100=, 960px" />100=,

  K

  s div>
  ss="header-wrdoxhtg;}e"> v-small="Anh sibilitd-imgr-13-ll">109/>169);v id="top-bader-wrdoxhtg;} s ass="ennt" tg;} 1388456333menu-itemf="#mcl>s "mp>HI TOEIC pi i cl #tg;} 1388456333 { l"> * { l">
  s/div> s
  s
  /div> ss="row row-larg" -1509 "> 6216197ef=" lass="ennt" cll-1012276422menu-itemcll/div> -12 ol"> Func iv c="top-b-small"cll thumhdatavdoxhas-dropddoxhom text-lef l>ss="header-wrdoxhyloadttiv c=/dat-hen" intensiveine">TOEIC O/nc i">ss="header-wryload'cdata" sibilitpad768x1top:12=1;div c="t="88" heigh100="1280" srcs00="1s://anhletoeic.com/wp-content/uploads/2022/10/4.-BANNER5_s00=> ticle-inttachmnh uv wp-ittdth="96"async" class="lattps://anhletoeic.com/wp-content/uploads/2021/09/ta-h2yNER5_s00=> -porx25w, htt3s://anhletoeic.com/wp-content/uploads/2021/09/ta-h2yNER5_s00=> -15rx150" siz15://anhletoeic.com/wp-content/uploads/2021/09/ta-h2yNER5_s00=> -jpg 768="" es="/anhletoeic.com/wp-content/uploads/2021/09/ta-h2yNER5_s00=> -D%22w, http://anhletoeic.com/wp-content/uploads/2021/09/ta-h2yNER5_s00=> -pg 660w, https://anhletoeic.com/wp-content/uploads/2021/09/ta-h2yNER5_s00=> -1orx10w, htt1s:/(max-width: 960px) 10100=, 960px" />100=,

  K

  s div>
  ss="header-wrdoxhtg;}e"> v-small="Anh sibilitd-imgr-13-ll">109/>169);v id="top-bader-wrdoxhtg;} s ass="ennt" tg;} 3739076943menu-itemf="#mcl>s "mp>ỹ nănK pi i cl #tg;} 3739076943 { l"> * { l">
  s/div> s
  s
  /div> ss="row row-larg" -1509 "> 15273158ef=" lass="ennt" cll-951731634r_-small"cll/div> -12 ol"> Func iv c="top-b-small"cll thumhdatavdoxhas-dropddoxhom text-lef l>ss="header-wrdoxhyloadttiv c=/dat-hen" intensiveine">TOEIC O/nc i">ss="header-wryload'cdata" sibilitpad768x1top:12=1;div c="t="88" heigh100="1280" srcs00="1s://anhletoeic.com/wp-content/uploads/2022/10/4.-BANNER5_s00=> ticle-inttachmnh uv wp-ittdth="96"async" class="lattps://anhletoeic.com/wp-content/uploads/2021/09/ta-h2yNER5_s00=> -porx25w, htt3s://anhletoeic.com/wp-content/uploads/2021/09/ta-h2yNER5_s00=> -15rx150" siz15://anhletoeic.com/wp-content/uploads/2021/09/ta-h2yNER5_s00=> -jpg 768="" es="/anhletoeic.com/wp-content/uploads/2021/09/ta-h2yNER5_s00=> -D%22w, http://anhletoeic.com/wp-content/uploads/2021/09/ta-h2yNER5_s00=> -pg 660w, https://anhletoeic.com/wp-content/uploads/2021/09/ta-h2yNER5_s00=> -1orx10w, htt1s:/(max-width: 960px) 10100=, 960px" />100=,

  K

  s div>
  ss="header-wrdoxhtg;}e"> v-small="Anh sibilitd-imgr-13-ll">109/>169);v id="top-bader-wrdoxhtg;} s ass="ennt" tg;} 1114730991menu-itemf="#mcl>s "mp>ERMEDI> pi i cl #tg;} 1114730991 { l"> * { l">
  s/div> s
  s
  /div> sdiv>
  /="large-8 cononc" -spinl="An ol"> v-smaled
  a.title:s="url fn n"yloadttps://anhletoeic.com/author/adtoeic-online">TOEIC ONLt="88" heigh100="1280" srcs00="1s://ae/svg+xml,%3Csvg%20viewBox%3D%220%200%20960%201281020128102012%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%3E%3C%2Fsvg%3E" data-src="https://anhletoeic.com/wp-content/uploads/2021/09/ta-h2yNER3_s00=> ticle-i alignnone ttachmnh ul
  -jpg 768="" es="/anhletoeic.com/wp-content/uploads/2021/09/ta-h2yNER3_s00=> -D%22w, http://anhletoeic.com/wp-content/uploads/2021/09/ta-h2yNER3_s00=> -pg 660w, https://anhletoeic.com/wp-content/uploads/2021/09/ta-h2yNER3_s00=> -1orx10w, htt1s:/(max-width: 960px) 10100=, 960px" />100=,

  Kha="http-dividen Ttps://anhletoeic.com/author/adtoeic-online">TOEIC ONLINE excerpt-dash">-a href="hs="byline"> excerptNLINEc bkc excerpt-morONLtpan>

  " > a.title:s="url fn n"yloadttps://anhletoeic.com/author/adielts-master">IETS MASTt="88" heigh100="1280" srcs00="1s://ae/svg+xml,%3Csvg%20viewBox%3D%220%200%20960%201281020128102012%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%3E%3C%2Fsvg%3E" data-src="https://anhletoeic.com/wp-content/uploads/2021/09/ta-h2yNER6_s00=> ticle-i alignnone ttachmnh ul
  -jpg 768="" es="/anhletoeic.com/wp-content/uploads/2021/09/ta-h2yNER6_s00=> -pg 660w, https://anhletoeic.com/wp-content/uploads/2021/09/ta-h2yNER6_s00=> -1orx10w, htt1s:/(max-width: 960px) 10100=, 960px" />100=,

  Kha="http-dividen Ttps://anhletoeic.com/author/adtoeic-onlter">IETS MASTIEEDI> excerpt-dash">-a href="hs="byline"> excerptNLĐt trunh ccho mọik nhtheotnh ôn dàn oán , lbm đt ên… ss="byline"> excerpt-morONLtpan>

  " > a.title:s="url fn n"yloadttps://anhletoeic.com/author/adielts-master">Iate">IELTStONLt="88" heigh100="1280" srcs00="1s://ae/svg+xml,%3Csvg%20viewBox%3D%220%200%20960%201281020128102012%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%3E%3C%2Fsvg%3E" data-src="https://anhletoeic.com/wp-content/uploads/2021/09/ta-h2yNER8_s00=> ticle-i alignnone ttachmnh ul
  -jpg 768="" es="/anhletoeic.com/wp-content/uploads/2021/09/ta-h2yNER8_s00=> -D%22w, http://anhletoeic.com/wp-content/uploads/2021/09/ta-h2yNER8_s00=> -pg 660w, https://anhletoeic.com/wp-content/uploads/2021/09/ta-h2yNER8_s00=> -1orx10w, htt1s:/(max-width: 960px) 10100=, 960px" />100=,

  Kha="http-dividen Ttps://anhletoeic.com/author/adtoeic-onlter">Iate">IELTStONLERMEDI TOERMEDIAT> excerpt-dash">-a href="hs="byline"> excerptNLĐt trunh ccho mọik nhtheotnh ôn dàn oán , lbm đt ên… ss="byline"> excerpt-morONLtpan>

  " > a.title:s="url fn n"yloadttps://anhletoeic.com/author/adielts-masine">Tgiao-ttipNLt="88" heigh100="1280" srcs00="1s://ae/svg+xml,%3Csvg%20viewBox%3D%220%200%20960%201281020128102012%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%3E%3C%2Fsvg%3E" data-src="https://anhletoeic.com/wp-content/uploads/2021/09/ta-h2yNER4_s00=> ticle-i alignnone ttachmnh ul
  -jpg 768="" es="/anhletoeic.com/wp-content/uploads/2021/09/ta-h2yNER4_s00=> -D%22w, http://anhletoeic.com/wp-content/uploads/2021/09/ta-h2yNER4_s00=> -pg 660w, https://anhletoeic.com/wp-content/uploads/2021/09/ta-h2yNER4_s00=> -1orx10w, htt1s:/(max-width: 960px) 10100=, 960px" />100=,

  Kha="http-dividen Ttps://anhletoeic.com/author/adtoeic-online">Tgiao-ttipNLINE excerpt-dash">-a href="hs="byline"> excerptNLL bkc

  excerpt-morONLtpan>

  " > a.title:s="url fn n"yloadttps://anhletoeic.com/author/adielts-masine">T4i>SKnangNLt="88" heigh100="1280" srcs00="1s://ae/svg+xml,%3Csvg%20viewBox%3D%220%200%20960%201281020128102012%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%3E%3C%2Fsvg%3E" data-src="https://anhletoeic.com/wp-content/uploads/2021/09/ta-h2yNER6_s00=> ticle-i alignnone ttachmnh ul
  -jpg 768="" es="/anhletoeic.com/wp-content/uploads/2021/09/ta-h2yNER6_s00=> -pg 660w, https://anhletoeic.com/wp-content/uploads/2021/09/ta-h2yNER6_s00=> -1orx10w, htt1s:/(max-width: 960px) 10100=, 960px" />100=,

  Kha="http-dividen Ttps://anhletoeic.com/author/adtoeic-online">T4i>SKnangNLỹ nănk excerpt-dash">-a href="hs="byline"> excerptNLMng dê nhmVbạnngnhi g lộ -405-Read/ 10-768x8221mững … ss="byline"> excerpt-morONLtpan>

  " > s didid="mv id=""mv id="""mvmain=""mfoot"enar" foot"ea>ticle-ifoot"e> ssseindoweader-wrceindow"bar" se-ndow_362683033 class="header-wrbg se-ndow-bg fill bg-fill bg-l/09ed" l>s l>s l>s l
  ss="header-wrse-ndow-ploads/e displaaiv c=vss="row row-larg "> div> -1509 "> 730391333 cllass="ennt" cll-788395376r_-small"cll/ex-rig-12 div> -12 ol"> 3nc iv c="top-b-small"cll
  " t-hen" trang-oánc i"s="header-wry-dowdox-featuredwdox-y-dowdox-y-dowdox v-small"> c iv c=""s="header-wry-dowdox-rath sibilit0px) 10100, Tporx136.pn/a>ticle-inttachmnh uex-rigv wp-iex-rigAndth="96"async" class="lattps://anhletoeic.com/wp-content/uploads/2021/09/ta-h2y09/logo-c.com/e">Tporx136.pn/ 3s://anhletoeic.com/wp-content/uploads/2021/09/ta-h2ynh-logo-c.com/e">T768wx465.pn/ 768w//anhletoeic.com/wp-content/uploads/2021/09/ta-h2ynh-logo-c.com/e">Tjpg 349.pn/ es="/anhletoeic.com/wp-content/uploads/2021/09/ta-h2ynh-logo-c.com/e">TD%29.pn/ p://anhletoeic.com/wp-content/uploads/2021/09/ta-h2ynh-logo-c.com/e">Tpg 6272.pn/ ps://anhletoeic.com/wp-content/uploads/2021/09/ta-h2ynh-logo-c.com/e">.pn/ 768="(max-width: 960px) 1030=, 960px" />30=,

  K

  s
  s didid="c=""s="header-wry-dowdox-tg;}edert-res fn claaaaaaaa l>s/div> s 573235768 cllass="ennt" cll-1182610888menu-itemcll/eobile v-smalldiv> -12 ol"> Func iv c="top-b-small"cll bla"/daet="hnu" ariFace> face>"icon-angle-dowface> bla"/damark"nn{ cl nos:/errcl nofoColor_et="hnu" ariInstagramr_ader-wry-do pll"> instagramt/oltipokh Lê EFoColot"daInstagramr_l="Menu" ariFoColot"daInstagramr>"icon-angle-dowinstagramr_
   emailnt"icon-angle-dowenvelfa t
    bla"/damark"nn{ cl nos:/errcl nofoColor_et="hnu" ariYouTuber_-small" con"pll"> youtubet/oltipokh Lê EFoColot"daYouTuber_l="Menu" ariFoColot"daYouTuber>"icon-angle-dowyoutube"t
     < ass="ennt" tg;} 501235993menu-itemf="#mcl>sllspcsibilitl">Hot https://atel:0967403648ncsibilitl">n pin cl #tg;} 501235993 { floa-ax-w: 1.5rem; } i sbil>
     i c
     s cl #cll-1182610888 > .cll
     i
     ssdiv cl>s
     lass="ennt" cll-1333434026r_-small"cll/ex-rig-12 div> -12 ol"> 3nc iv c="top-b-small"cll ex-rigdil>sllsh5i, unh cc#8211; sph5l>s didid="cd="="banner__aux exnucsiackcsiackll"> justify-siart sticky"> ex-rigdil>sll="="banner__aux exnuwf="/-"> exnuwtle:s=las tps://anhletoeic.com/author/adu" clahieu c iv c=""ass="posted-onux exnuwf="/__f="#mcl>s i, unh cc#8211; >s diiv>
     i "="banner__aux exnuwf="/-"> exnuwtle:s=las tps://a# c iv c=""ass="posted-onux exnuwf="/__f="#mcl>s Ti TOnn&# h>s diiv>
     i "="banner__aux exnuwf="/-"> exnuwtle:s=las tps://anhletoeic.com/author/adc-ieltsUch-h" clatoan c iv c=""ass="posted-onux exnuwf="/__f="#mcl>s Cích sc gih-ch toán>s diiv>
     i "="banner__aux exnuwf="/-"> exnuwtle:s=las tps://anhletoeic.com/author/adc-ieltsUch-bao-mat c iv c=""ass="posted-onux exnuwf="/__f="#mcl>s Cích sc gigo mut>s diiv>
     i "="banner__aux exnuwf="/-"> exnuwtle:s=las tps://anhletoeic.com/author/add">Ttoein c iv c=""ass="posted-onux exnuwf="/__f="#mcl>s Đi g kTohnn>s diiv>
     i "="banner__aux exnuwf="/-"> exnuwtle:s=las tps://anhletoeic.com/author/adlticuhe c iv c=""ass="posted-onux exnuwf="/__f="#mcl>s Li chuhệ>s diiv>
     i "="banner__aux exnuwf="/-"> exnuwtle:s=las tps://anhletoeic.com/author/adltch-khauyen-tg c iv c=""ass="posted-onux exnuwf="/__f="#mcl>s Quàthe,n/ H

     s diiv>

     i "="banner__aux exnuwf="/-"> exnuwtle:s=las tps://anhletoeic.com/author/a c iv c=""ass="posted-onux exnuwf="/__f="#mcl>s E>s diiv>
     i
     "="banner__aaccorddowdamark"1 cll"="banner__aaccorddowitle:s="urps://a# cnner__aaccorddowih Lê pll">">"icon-angle-down" >i, unh cc#8211; spn Tclash="banner__aaccorddowit justify-siart medium flex-rigAil>sll="="banner__aux exnuwf="/-"> exnuwtle:s=las tps://anhletoeic.com/author/adu" clahieu c iv c=""ass="posted-onux exnuwf="/__f="#mcl>s i, unh cc#8211; >s diiv>
     i "="banner__aux exnuwf="/-"> exnuwtle:s=las tps://a# c iv c=""ass="posted-onux exnuwf="/__f="#mcl>s Ti TOnn&# h>s diiv>
     i "="banner__aux exnuwf="/-"> exnuwtle:s=las tps://anhletoeic.com/author/adc-ieltsUch-h" clatoan c iv c=""ass="posted-onux exnuwf="/__f="#mcl>s Cích sc gih-ch toán>s diiv>
     i "="banner__aux exnuwf="/-"> exnuwtle:s=las tps://anhletoeic.com/author/adc-ieltsUch-bao-mat c iv c=""ass="posted-onux exnuwf="/__f="#mcl>s Cích sc gigo mut>s diiv>
     i "="banner__aux exnuwf="/-"> exnuwtle:s=las tps://anhletoeic.com/author/add">Ttoein c iv c=""ass="posted-onux exnuwf="/__f="#mcl>s Đi g kTohnn>s diiv>
     i "="banner__aux exnuwf="/-"> exnuwtle:s=las tps://anhletoeic.com/author/adlticuhe c iv c=""ass="posted-onux exnuwf="/__f="#mcl>s Li chuhệ>s diiv>
     i "="banner__aux exnuwf="/-"> exnuwtle:s=las tps://anhletoeic.com/author/adltch-khauyen-tg c iv c=""ass="posted-onux exnuwf="/__f="#mcl>s Quàthe,n/ H

     s diiv>

     i "="banner__aux exnuwf="/-"> exnuwtle:s=las tps://anhletoeic.com/author/a c iv c=""ass="posted-onux exnuwf="/__f="#mcl>s E>s diiv>
     i
     /div>
     ssdiv cl>s
     lass="ennt" cll-641325408r_-small"cll/ex-rig-12 div> -12 ol"> 3nc iv c="top-b-small"cll ex-rigdil>sllsh5CHƯƠNG TRÌNH H s didid="cd="="banner__aux exnucsiackcsiackll"> justify-siart sticky"> ex-rigdil>sll="="banner__aux exnuwf="/-"> exnuwtle:s=las tps://anhletoeic.com/author/adtoeic-onls>SKYauth c iv c=""ass="posted-onux exnuwf="/__f="#mcl>s Sky Tauth>s diiv>
     i "="banner__aux exnuwf="/-"> exnuwtle:s=las tps://anhletoeic.com/author/a intensive-toeic">INTENSI c iv c=""ass="posted-onux exnuwf="/__f="#mcl>s Itoeic">Iỗi t>s diiv>
     i "="banner__aux exnuwf="/-"> exnuwtle:s=las tps://anhletoeic.com/author/a intensiveine">TOEIC ONc iv c=""ass="posted-onux exnuwf="/__f="#mcl>s TNEEIC O>s diiv>
     i "="banner__aux exnuwf="/-"> exnuwtle:s=las tps://anhletoeic.com/author/a intensiveine">Tgiao-ttipNc iv c=""ass="posted-onux exnuwf="/__f="#mcl>s Tne"> Giao T mp>s diiv>
     i "="banner__aux exnuwf="/-"> exnuwtle:s=las tps://anhletoeic.com/author/a intensiveine">T4i>SKnangNc iv c=""ass="posted-onux exnuwf="/__f="#mcl>s Tne"> nKN/li>>s diiv>
     i "="banner__aux exnuwf="/-"> exnuwtle:s=las tps://anhletoeic.com/author/a intensiveine">T4i>SKnangNc iv c=""ass="posted-onux exnuwf="/__f="#mcl>s Li TOEIC, CMi i t>s diiv>
     i "="banner__aux exnuwf="/-"> exnuwtle:s=las tps://anhletoeic.com/author/a intensiveter">Iate">IELTStONc iv c=""ass="posted-onux exnuwf="/__f="#mcl>s IRMEDI TOERMEDIAT>>s diiv>
     i "="banner__aux exnuwf="/-"> exnuwtle:s=las tps://anhletoeic.com/author/a intensiveter">IETS MASc iv c=""ass="posted-onux exnuwf="/__f="#mcl>s IRMEDI>>s diiv>
     i
     "="banner__aaccorddowdamark"1 cll"="banner__aaccorddowitle:s="urps://a# cnner__aaccorddowih Lê pll">">"icon-angle-down" >CHƯƠNG TRÌNH H justify-siart medium flex-rigAil>sll="="banner__aux exnuwf="/-"> exnuwtle:s=las tps://anhletoeic.com/author/adtoeic-onls>SKYauth c iv c=""ass="posted-onux exnuwf="/__f="#mcl>s Sky Tauth>s diiv>
     i "="banner__aux exnuwf="/-"> exnuwtle:s=las tps://anhletoeic.com/author/a intensive-toeic">INTENSI c iv c=""ass="posted-onux exnuwf="/__f="#mcl>s Itoeic">Iỗi t>s diiv>
     i "="banner__aux exnuwf="/-"> exnuwtle:s=las tps://anhletoeic.com/author/a intensiveine">TOEIC ONc iv c=""ass="posted-onux exnuwf="/__f="#mcl>s TNEEIC O>s diiv>
     i "="banner__aux exnuwf="/-"> exnuwtle:s=las tps://anhletoeic.com/author/a intensiveine">Tgiao-ttipNc iv c=""ass="posted-onux exnuwf="/__f="#mcl>s Tne"> Giao T mp>s diiv>
     i "="banner__aux exnuwf="/-"> exnuwtle:s=las tps://anhletoeic.com/author/a intensiveine">T4i>SKnangNc iv c=""ass="posted-onux exnuwf="/__f="#mcl>s Tne"> nKN/li>>s diiv>
     i "="banner__aux exnuwf="/-"> exnuwtle:s=las tps://anhletoeic.com/author/a intensiveine">T4i>SKnangNc iv c=""ass="posted-onux exnuwf="/__f="#mcl>s Li TOEIC, CMi i t>s diiv>
     i "="banner__aux exnuwf="/-"> exnuwtle:s=las tps://anhletoeic.com/author/a intensiveter">Iate">IELTStONc iv c=""ass="posted-onux exnuwf="/__f="#mcl>s IRMEDI TOERMEDIAT>>s diiv>
     i "="banner__aux exnuwf="/-"> exnuwtle:s=las tps://anhletoeic.com/author/a intensiveter">IETS MASc iv c=""ass="posted-onux exnuwf="/__f="#mcl>s IRMEDI>>s diiv>
     i
     /div>
     ssdiv cl>s
     lass="ennt" cll-379233402r_-small"cll/ex-rig-12 div> -12 ol"> 3nc iv c="top-b-small"cll ex-rigdil>sllsh5CƠs didid="cd="="banner__aux exnucsiackcsiackll"> justify-siart sticky"> ex-rigdil>sll="="banner__aux exnuwf="/-"> exnuwtle:s=las tps://anhletoeig.

     Tic.comluyenthi i t?sharer_self"> bla"/damark"nn{ cl nos:/errcl" iv c=""ass="posted-onux exnuwf="/__f="#mcl>s CS1: 5 Quc giV/li Tuấn, Phung n/ 72, Tân Bdàn, Tp.HCM>s diiv>

     i "="banner__aux exnuwf="/-"> exnuwtle:s=las tps://anhletoeigoo.gl/maps/mpG8JDHtaBSgdu7b9r_self"> bla"/damark"nn{ cl nos:/errcl" iv c=""ass="posted-onux exnuwf="/__f="#mcl>s CS2: 4/6 Tú Xương, Phung n/ Hm đp Phú, Quận 9, Tp. T CMới h>s diiv>
     i "="banner__aux exnuwf="/-"> exnuwtle:s=las tps://anhletoeigoo.gl/maps/h4D1dKeqzvjz4ax86r_self"> bla"/damark"nn{ cl nos:/errcl" iv c=""ass="posted-onux exnuwf="/__f="#mcl>s CS3: 26 Đt n/ số 2, Phung n/ Tân Phú, Quận 7, Tp.HCM>s diiv>
     i "="banner__aux exnuwf="/-"> exnuwtle:s=las tps://anhletoeigoo.gl/maps/EjYvu9ZCXZ2hfwMf9r_self"> bla"/damark"nn{ cl nos:/errcl" iv c=""ass="posted-onux exnuwf="/__f="#mcl>s CS4: 239 Trlộ Phú, Quận 5>s diiv>
     i
     "="banner__aaccorddowdamark"1 cll"="banner__aaccorddowitle:s="urps://a# cnner__aaccorddowih Lê pll">">"icon-angle-down" >CƠ justify-siart medium flex-rigAil>sll="="banner__aux exnuwf="/-"> exnuwtle:s=las tps://anhletoeig.

     Tic.comluyenthi i t?sharer_self"> bla"/damark"nn{ cl nos:/errcl" iv c=""ass="posted-onux exnuwf="/__f="#mcl>s CS1: 5 Quc giV/li Tuấn, Phung n/ 72, Tân Bdàn, Tp.HCM>s diiv>

     i "="banner__aux exnuwf="/-"> exnuwtle:s=las tps://anhletoeigoo.gl/maps/mpG8JDHtaBSgdu7b9r_self"> bla"/damark"nn{ cl nos:/errcl" iv c=""ass="posted-onux exnuwf="/__f="#mcl>s CS2: 4/6 Tú Xương, Phung n/ Hm đp Phú, Quận 9, Tp. T CMới h>s diiv>
     i "="banner__aux exnuwf="/-"> exnuwtle:s=las tps://anhletoeigoo.gl/maps/h4D1dKeqzvjz4ax86r_self"> bla"/damark"nn{ cl nos:/errcl" iv c=""ass="posted-onux exnuwf="/__f="#mcl>s CS3: 26 Đt n/ số 2, Phung n/ Tân Phú, Quận 7, Tp.HCM>s diiv>
     i "="banner__aux exnuwf="/-"> exnuwtle:s=las tps://anhletoeigoo.gl/maps/EjYvu9ZCXZ2hfwMf9r_self"> bla"/damark"nn{ cl nos:/errcl" iv c=""ass="posted-onux exnuwf="/__f="#mcl>s CS4: 239 Trlộ Phú, Quận 5, TPHCM>s diiv>
     i
     /div>
     ssdiv cl>s
     lal # "> 730391333 > .cll > .cll didid="m="banner__aarg "> clllapse" -1509 "> 256674224 cllass="ennt" cll-1086973176r_-small"cll/div> -12 ol"> Func iv c="top-b-small"cll lspcsibilittg;} at; : v-smal;" @ CÔNG TY TNHHuNH LÊỗi t(uNH La> CO, LTD )i sng >n pinspcsibilittg;} at; : v-smal;" MSDN:"httsibilitl">0315409928[Clickcvào ên xem]
    • #tg;} 2902293770 { l"> * { l">
     ll>ssdiv cl>s
     la
     ssdiv cln cl #se-ndow_362683033e{ pad768x1top: 2=, ; pad768x1xt-lef: 2=, ; d-imgr-13-ll"> "="banner__aabsolutcky"omall="An/ex-rig-"> v-small"> > /="large-8 cploal">allclearfi iv> /="large-8 cfoot"e>se-on="Ay pu> -r0" s > /="large-8 cpaymnh u di3Cs> didid=s="large-8 cpaymnh u 245-0.223-1.601-0.644-0.353-0.417-0.485-1.012-0.374-1.674 0.214-1.35 1.313-2.294 2.671-2.294 0.677 = 1.227 0.225 1.589 0.65 0.365 0.428 0.509 1.027 0.404 1.686zM22.559 72.078h-2.384c-0.204 =-0.378 0.148-0.41 0.351l-0.104 0.666-0.166-0.241c-0.517-0.749-1.667> -D.817> -D.634 0-4.883 1.996-5.321 4.796-0.228 1.396 0.095 2.731 0.888 3.662 0.727 0.856 1.765 1.212 3.002 1.212 2.123 0 3.3-1.363 3.3-1.363l-0.106 0.662c-0.040 0.252 0.155 0.479 0.41 0.479h2.147c0.341 0 0.63-0.247 0.684-0.584l1.289-8.161c0.040-0.251-0.155-0.479-0.41-0.479zM8.254 72.135c-0.272 1.787-1.636 1.787-2.957 1.787h-0.751l0.527-3.336c0.031-0.202 0.205-0.35 0.41-0.35h0.345c0.899 = 1.747 0 2.185 0.511 0.262 0.307 0.341 0.761 0.242 1.388zM7.68 7.473h-4.979c-0.341 0-0.63 0.248-0.684 0.584l-2.013 72.765c-0.040 0.252 0.155 0.479 0.41 0.479h2.378c0.34 0 0.63-0.248 0.683-0.584l0.543-3.444c0.053-0.337 0.343-0.584 0.683-0.584h1.575c3.279 0 5.172-1.587 5.666-4.732 0.223-1.375 0.009-2.456-0.635-3.212-0.707-0.832-1.962-1.272-3.628-1.272zM60.876 7.823l-2.043 72.998c-0.040 0.252 0.155 0.479 0.41 0.479h2.055c0.34 0 0.63-0.248 0.683-0.584l2.015-12.765c0.040-0.252-0.155-0.479-0.41-0.479h-2.299c-0.205 0.001-0.379 0.148-0.41 0.351zM54.744 16.718c-0.23 1.362-1.311 2.276-2.691 2.276-0.691 => 245-0.223-1.601-0.644-0.353-0.417-0.485-1.012-0.374-1.674 0.214-1.35 1.313-2.294 2.671-2.294 0.677 = 1.227 0.225 1.589 0.65 0.365 0.428 0.509 1.027 0.404 1.686zM58.066 72.078h-2.384c-0.204 =-0.378 0.148-0.41 0.351l-0.104 0.666-0.167-0.241c-0.516-0.749-1.667> -D.816> -D.634 0-4.883 1.996-5.321 4.796-0.228 1.396 0.095 2.731 0.888 3.662 0.727 0.856 1.765 1.212 3.002 1.212 2.123 0 3.3-1.363 3.3-1.363l-0.106 0.662c-0.040 0.252 0.155 0.479 0.41 0.479h2.147c0.341 0 0.63-0.247 0.684-0.584l1.289-8.161c0.040-0.252-0.156-0.479-0.41-0.479zM43.761 72.135c-0.272 1.787-1.636 1.787-2.957 1.787h-0.751l0.527-3.336c0.031-0.202 0.205-0.35 0.41-0.35h0.345c0.899 = 1.747 0 2.185 0.511 0.261 0.307 0.34 0.761 0.241 1.388zM43.187 7.473h-4.979c-0.341 0-0.63 0.248-0.684 0.584l-2.013 72.765c-0.040 0.252 0.156 0.479 0.41 0.479h2.554c0.238 0 0.441-0.173 0.478-0.408l0.572-3.619c0.053-0.337 0.343-0.584 0.683-0.584h1.575c3.279 0 5.172-1.587 5.666-4.732 0.223-1.375 0.009-2.456-0.635-3.212-0.707-0.832-1.962-1.272-3.627-1.272z" di3Cs> didid=s="large-8 cpaymnh u 313-0.5- 313-1.563v-6.156h2.406l0.595-3.469zM30.396 9.031c-0.313-0.062-0.594-0.093-0.876-0.093- 312 0-2.374 0.687-2.781 1.937l-0.313-1.75h-4.093v14.719h4.687v-9.563c0.594-0.719 1.437-0.968 2.563-0.968 0.25 0 0.5 0 0.812 0.062v-4.344zM33.895 2.719c-1.375 0-2.468 1.094-2.468 2.469s1.094 2.5 2.468 2.5 2.469-1.124 2.469-2.5- 094-2.469-2.469-2.469zM36.239 23.844v-14.719h-4.687v14.719h4.687zM49.583 10.468c-0.843- 094-2-1.625-3.469-1.625-1.343 0-2.531 0.563-3.656 1.75l-0.25-1.469h-4.125v20.155l4.688-0.781v-4.719c0.719 0.219 1.469 0.344 2.125 0.344 1.157 0 2.876-0.313 4.188-1.75 7.281-1.375 1.907-3.5 1.907-6.313 0-2.499-0.469-4.405-1.407-5.593zM45.677 19.532c-0.375 0.687-0.969 1.094-1.625 7.094-0.468 0-0.906-0.093- 281-0.281v-7c0.812-0.844 1.531-0.938 1.781-0.938 1.188 0 1.781 313 1.781 3.812 0.001 1.437-0.219 2.531-0.656 3 313zM62.927 10.843c-1.032- 312-2.563-2-4.501-2-4 0-6.468 2.938-6.468 7.688 0 2.625 0.656 4.625 7.968 5.875 1.157 1.157 2.844 1.719 5.032 1.719 2 0 3.844-0.469 5-1.251l-0.501-3.219c-1.157 0.625-2.5 0.969-4 0.969-0.906 => 532-0.188-1.969-0.594-0.5-0.406-0.781-7.094-0.875-2.062h7.75c0.031-0.219 0.062-1.281 0.062-1.625 0.001-2.344-0.5-4.188-1.499-5.5zM56.583 15.094c0.125-2.093 0.687-3.062 1.75-3.062s1.625 7 1.687 3.062h-3.437z" di3Cs> didid=s="large-8 cpaymnh u 0c-4.099 =-7.836 1.543-10.667 4.077-2.831-2.534-6.568-4.077-10.667-4.077-8.836 => 6 7.163-16 16s7.164 16 16 16c4.099 = 7.835-1.543 10.667-4.077 2.831 2.534 6.568 4.077 10.667 4.077 8.837 = 16-7.163 16-16s-7.163-16-16-16zM11.934 19.828l0.924-5.809-2.112 5.809h-1.188v-5.809 -1.056 5.809h-1.584l1.32-7.657h2.376v4.753l1.716-4.753h2.508l- 32 7.657h-1.585zM19.327 18.244c-0.088 0.528-0.178 0.924-0.264 1.188v0.396h- 32v-0.66c-0.353 0.528-0.924 0.792-1.716 0.792-0.442 0-0.792-0.132- 056-0.396-0.264-0.351-0.396-0.792-0.396- 32 0-0.792 0.218-1.364 0.66-1.716 0.614-0.44 1.364-0.66 2.244-0.66h0.66v-0.396c0-0.351-0.353-0.528-1.056-0.528-0.442 0-1.012 0.088-1.716 0.264 0.086-0.351 0.175-0.792 0.264- 32 0.703-0.264 1.32-0.396 1.848-0.396 1.496 0 2.244 0.616 2.244 1.848 0 0.353-0.046 0.749-0.132 1.188-0.089 0.616-0.179 1.188-0.264 1.716zM24.079 15.076c-0.264-0.086-0.66-0.132- 188-0.132s-0.792 0.177-0.792 0.528c0 0.177 0.044 0.31 0.132 0.396l0.528 0.264c0.792 0.442 1.188 1.012 1.188 1.716 0 1.409-0.838 2.112-2.508 2.112-0.792 0-1.366-0.044-1.716-0.132 0.086-0.351 0.175-0.836 =.264- 452 0.703 0.177 1.188 0.264 1.452 0.264 0.614 0 0.924-0.175 0.924-0.528 0-0.175-0.046-0.308-0.132-0.396-0.178-0.175-0.396-0.308-0.66-0.396-0.792-0.351-1.188-0.924-1.188-1.716 => 407 0.792-2.112 2.376-2.112 0.792 0 32 0.045 1.584 0.132l-0.265 1.451zM27.512 15.208h-0.924c0 0.442-0.046 0.838-0.132 1.188 0 0.088-0.022 0.264-0.066 0.528-0.046 0.264-0.112 0.442-0.198 0.528v0.528c0 0.353 0.175 0.528 0.528 0.528 0.175 0 0.35-0.044 0.528-0.132l-0.264 1.452c-0.264 0.088-0.66 0.132- 188 0.132-0.881 => 32-0.44- 32- 32 0-0.528 0.086-1.099 =.264- 716l0.66-4.225h1.584l-0.132 0.924h0.792l-0.132 1.585zM32.66 17.32h-3.3c0 0.442 0.086 0.749 0.264 0.924 0.264 0.264 0.66 0.396 1.188 0.396s1.1-0.175 1.716-0.528l-0.264 1.584c-0.442 0.177-1.012 0.264- 716 0.264- 848 0-2.772-0.924-2.772-2.773 => 142 0.264-2.024 0.792-2.64 0.528-0.703 1.188-1.056 1.98-1.056 0.703 0 7.274 0.22 1.716 0.66 0.35 0.353 0.528 0.881 =.528 1.584 0.001 0.617-0.046 145-0.132 1.585zM35.3 16.132c-0.264 0.97-0.484 2.201-0.66 3 697h-1.716l0.132-0.396c0.35-2.463 0.614-4.4 0.792-5.809h1.584l-0.132 0.924c0.264-0.44 0.528-0.703 0.792-0.792 0.264-0.264 0.528-0.308 0.792-0.132-0.088 0.088-0.31 0.706-0.66 1.848-0.353-0.086-0.661 0.132-0.925 0.66zM41.241 19 697c-0.353 0.177-0.838 =.264- 452 0.264-0.881 => 584-0.308-2.112-0.924-0.528-0.528-0.792-1.32-0.792-2.376 => 32 0.35-2.42 1.056-3.3 0.614-0.879 1.496- 32 2.64> 32 0.44 0 1.056 0.132 1.848 0.396l-0.264 1.584c-0.528-0.264- 012-0.396- 452-0.396-0.707 0-1.235 0.264- 584 0.792-0.353 0.442-0.528 1.144-0.528 2.112 0 0.616 0.132 1.056 0.396 1.32 0.264 0.353 0.614 0.528 1.056 0.528 0.44 0 0.924-0.132 1.452-0.396l-0.264 1.717zM47.115 15.868c-0.046 0.264-0.066 0.484-0.066 0.66-0.088 0.442-0.178 1.035-0.264 1.782-0.088 0.749-0.178 1.254-0.264 1.518h- 32v-0.66c-0.353 0.528-0.924 0.792-1.716 0.792-0.442 0-0.792-0.132- 056-0.396-0.264-0.351-0.396-0.792-0.396- 32 0-0.792 0.218-1.364 0.66-1.716 0.614-0.44 1.32-0.66 2.112-0.66h0.66c0.086-0.086 0.132-0.218 0.132-0.396 0-0.351-0.353-0.528-1.056-0.528-0.442 0-1.012 0.088-1.716 0.264 0-0.351 0.086-0.792 0.264- 32 0.703-0.264 1.32-0.396 1.848-0.396 1.496 0 2.245 0.616 2.245 1.848 0.001 0.089-0.021 0.264-0.065 0.529zM49.69 16.132c-0.178 0.528-0.396 1.762-0.66 3 697h-1.716l0.132-0.396c0.35-1.935 0.614-3.872 0.792-5.809h1.584c0 0.353-0.046 0.66-0.132 0.924 0.264-0.44 0.528-0.703 0.792-0.792 0.35-0.175 0.614-0.218 0.792-0.132-0.353 0.442-0.574 1.056-0.66 1.848-0.353-0.086-0.66 0.132-0.925 0.66zM54.178 19.828l0.132-0.528c-0.353 0.442-0.838 =.66- 452 0.66-0.707 0-1.188-0.218-1.452-0.66-0.442-0.614-0.66- 232-0.66- 848 0- 142 0.308-2.067 0.924-2.773 0.44-0.703 1.056-1.056 1.848-1.056 0.528 0 1.056 0.264 1.584 0.792l0.264-2.244h1.716l- 32 7.657h-1.585zM16.159 17.98c0 0.442 0.175 0.66 0.528 0.66 0.35 0 0.614-0.132 0.792-0.396 0.264-0.264 0.396-0.66 0.396-1.188h-0.397c-0.881 => 32 0.31> 32 0.924zM31.076 15.076c-0.088 0-0.178-0.043-0.264-0.132h-0.264c-0.528 0-0.881 =.353-1.056 1.056h1.848v-0.396l-0.132-0.264c-0.001-0.086-0.047-0.175-0.133-0.264zM43.617 17.98c0 0.442 0.175 0.66 0.528 0.66 0.35 0 0.614-0.132 0.792-0.396 0.264-0.264 0.396-0.66 0.396-1.188h-0.396c-0.881 => 32 0.31> 32 0.924zM53.782 15.076c-0.353 0-0.66 0.22-0.924 0.66-0.178 0.264-0.264 0.749-0.264 1.452 0 0.792 0.264 1.188 0.792 1.188 0.35 0 0.66-0.175 0.924-0.528 0.264-0.351 0.396-0.879 0.396-1.584-0.001-0.792-0.311-1.188-0.925-1.188z" di3Cs> didid=s="large-8 cpaymnh u 572-0.254-2.063-0.763s-0.736-1.229-0.736-2.161c0-0.892 0.181-7.712 0.543-2.462s0.846- 32 1.452-7.709 1.302-0.584 2.089-0.584c0.435 0 0.822 0.038 1.159 0.115s0.7 0.217 1.086 0.421l-0.616 7.276c-0.369-0.201-0.673-0.333-0.914-0.398s-0.478-0.097-0.715-0.097zM19.524 72.842h-2.47l-0.898 1.776h- 671l3.999-7.491h1.948l0.767 7.491h> 551l-0.125-1.776zM19.446 1.515l-0.136-1.786c-0.035-0.445-0.052-0.876-0.052-7.291v-0.184c-0.153 0.408-0.343 0.84-0.569 1.296l-0.982 1.965h1.739zM27.049 72.413c0 0.711-0.257 1.273-0.773 1.686s-7.213 0.62-2.094 0.62c-0.769 0-1.389-0.153- 859-0.46v-1.398c0 672 0.367 1.295 0.551 1.869 0.551 0.39 0 0.694-0.072 0.914-0.217s0.329-0.343 0.329-0.595c0-0.147-0.024-0.275-0.070-0.385s-0.114-0.214-0.201-0.309c-0.087-0.095-0.303-0.269-0.648-0.52-0.481-0.337-0.818-0.67-1.013- s-0.293-0.685-0.293-1.066c0-0.439 0.108-0.831 0.324-1.176s0.523-0.614 0.922-0.806 0.857-0.288 1.376-0.288c0.755 0 1.446 0.168 2.073 0.505l-0.569 1.189c-0.543-0.252-7.044-0.378-1.504-0.378-0.289 0-0.525 0.077-0.71 0.23s-0.276 0.355-0.276 0.607c0 0.207 0.058 0.389 0.172 0.543s0.372 0.36 0.773 0.615c0.421 0.272 0.736 0.572 0.945 0.9s0.313 0.712 0.313 1.151zM33.969 14.618h- 597l0.7-3.22h-2.46l-0.7 3.22h- 592l1.613-7.46h1.597l-0.632 2.924h2.459l0.632-2.924h 592l-1.613 7.46zM46.319 9.831c0 0.963-0.172 1.824-0.517 2.585s-0.816 7.334-1.415 1.722c-0.598 0.388-1.288 0.582-2.067 0.582-0.891 => 587-0.251-2.086-0.753s-0.749-1.198-0.749-2.090c0-0.902 0.172-7.731 0.517-2.488s0.82-1.338 1.425-1.743c0.605-0.405 1.306-0.607 2.099-0.607 0.888 0 1.575 0.245 2.063 0.735s0.73 1.176 0.73 2.056zM43.395 8.356c-0.421 0-0.808 0.155-1.159 0.467s-0.627 0.739-0.828 1.283-0.3 1.135-0.3 1.771c0 0.5 0.116 0.877 0.348 1.133s0.558 0.383 0.979 0.383 0.805-0.148 1.151-0.444c0.346-0.296 0.617-0.714 0.812-1.255s0.292-1.148 0.292-1.822c0-0.483-0.113-0.856-0.339-1.12-0.227-0.264-0.546-0.396-0.957-0.396zM53.427 14.618h- 786l- 859-5.644h-0.031l-0.021 0.163c-0.111 0.735-0.227 1.391-0.344 1.97l-0.757 3.511h> 436l1.613-7.46h1.864l1.775 5.496h0.021c0.042-0.259 0.109-0.628 0.203-1.107s0.407-1.942 0.94-4.388h 43l-1.613 7.461zM13.296 20.185c0 0.98-0.177 1.832-0.532 2.556s-0.868 1.274-1.539 1.652c-0.672 0.379-1.464 0.568-2.376 =.568h-2.449l1.678-7.68h2.15c0.977 = 1.733 0.25 2.267 0.751s0.801 1.219 0.801 2.154zM8.925 23.615c0.536 0 1.003-0.133 1.401-0.399s0.71-0.657 0.934-1.174c0.225-0.517 0.337-1.108 0.337-1.773 =>0.54-0.131-0.95-0.394- 232s-0.64-0.423-1.132-0.423h-0.624 -1.097 5.001h0.575zM18.64 24.96h-4 436l1.678-7.68h4.442l-0.293 7.334h-2.78l-0.364 1.686h2.59l-0.299 7.334h-2.59l-0.435 1.98h2.78l-0.293 7.345zM20.509 24.96l1.678-7.68h1.661 -1.39 6.335h2.78l-0.294 7.345h-4 436zM26.547 24.96l1.694-7.68h1.656l- 694 7.68h- 656zM33.021 23.389c0.282-0.774 0.481-7.27 0.597-1.487l2.346-4.623h1.716l-4.061 7.68h- 814l-0.689-7.68h1.602l0.277 4.623c0.015 0.157 0.022 0.39 0.022 0.699-0.007 0.361-0.018 0.623-0.033 0.788h0.038zM41.678 24.96h-4 437l1.678-7.68h4.442l-0.293 7.334h-2.78l-0.364 1.686h2.59l-0.299 7.334h-2.59l-0.435 1.98h2.78l-0.293 7.345zM45.849 22.013l-0.646 2.947h- 656l1.678-7.68h1.949c0.858 0 1.502 0.179 7.933 0.536s0.646 0.881 =.646 571c0 0.554-0.15 7.029-0.451 1.426s-0.733 0.692-7.298 0.885l1.417 3.263h- 803l-1.124-2.947h-=.646zM46.137 20.689h0.424c0.474 0 0.843-0.1 1.108-0.3s0.396-0.504 0.396-0.914c0-0.287-0.086-0.502-0.258-=.646s-0.442-0.216-0.812-0.216h-0.402l-0.456 2.076zM53.712 20.39l2.031-3.11h1.857l-3.355 4.744-0.646 2.936h- 645l0.646-2.936-1.281-4.744h 694l0.7 3.11z" di3Cs> didid=sidid= /div cl v> /="large-8 cfoot"e>prim"Ay pu> -
     /="large-8 cplpyr0" sky"omal > /div cl /div cl didid="mv id=""mvy"omalcla
     s="header-bgsticbal exnucno-scrollbal s=lasT768wx465.pn/r_-small"header_logo header-logoAndth="TheaYour -405ncsibilit: lfin:= auto;"i
    • T exnuwtle:-829mc"urps://anhletoeic.com/author/adu" clahieu >Giới ahiệu
    • T exnuwtle:-has-children exnuwtle:-17661mc"urps://anhletoeic.com/author/adintensiv">Khóauhọcdiv> slicon-anglexnuwtle: exnuwtle:-typeubnai_type exnuwtle:-object-

     T exnuwtle:-17666mc"urps://anhletoeic.com/author/adintensivls>SKYauth >SKY>

    • >slicon-anglexnuwtle: exnuwtle:-typeubnai_type exnuwtle:-object-

     T exnuwtle:-17664mc"urps://anhletoeic.com/author/adintensivl-toeic">INTENSI > TOENSIVE>

    • >slicon-anglexnuwtle: exnuwtle:-typeubnai_type exnuwtle:-object-

     T exnuwtle:-17665mc"urps://anhletoeic.com/author/adintensivline">TcapNTEI >LUYỆN THI>

    • >slicon-anglexnuwtle: exnuwtle:-typeubnai_type exnuwtle:-object-

     T exnuwtle:-17669mc"urps://anhletoeic.com/author/adintensiveine">TOEIC ONLỹ nONLINE

    • >slicon-anglexnuwtle: exnuwtle:-typeubnai_type exnuwtle:-object-

     T exnuwtle:-17667mc"urps://anhletoeic.com/author/adintensiveine">T4i>SKnangNLỹ n4 kn/li>

    • >slicon-anglexnuwtle: exnuwtle:-typeubnai_type exnuwtle:-object-

     T exnuwtle:-17668mc"urps://anhletoeic.com/author/adintensiveine">Tgiao-ttipNLỹ nGIAO TIẾP

    • >slicon-anglexnuwtle: exnuwtle:-typeuaustom exnuwtle:-object-austom exnuwtle:-941mc"urps://anhletoeic.com/alkor/adu"ao-ttipky"undandow-13-25.html >GIAO TIẾP GENERAL
    • >slicon-anglexnuwtle: exnuwtle:-typeuaustom exnuwtle:-object-austom exnuwtle:-942mc"urps://anhletoeic.com/alkor/adu"ao-ttipkadvance-11-25.html >GIAO TIẾP CÔNG /li
    • >slicon-anglexnuwtle: exnuwtle:-typeubnai_type exnuwtle:-object-

     T exnuwtle:-17663mc"urps://anhletoeic.com/author/adintensivl-er">IETS MAS>IEEDI>

    • >slicon-anglexnuwtle: exnuwtle:-typeubnai_type exnuwtle:-object-

     T exnuwtle:-17662mc"urps://anhletoeic.com/author/a intensiveter">Iate">IELTStON>IRMEDI TOERMEDIAT>

    T exnuwtle:-17554mc"urps://anhletoeic.com/author/a ltch-khauyen-tg >Lịch khau gihnng
   • T exnuwtle:-17670mc"urps://anhletoeic.com/author/a reD%22-h" clattch">ReD%22 & ThànhgTích
   • T exnuwtle:-has-children exnuwtle:-15065mc"urps://anhletoeic.com/author/adthu-D%2nmcThư việndiv> slicon-anglexnuwtle: exnuwtle:-typeutaxonomy exnuwtle:-object-aStOgory exnuwtle:-14872mc"urps://anhletoeic.com/author/a tauyl">TTENSI >Tài -4ệu Tauth
   • >slicon-anglexnuwtle: exnuwtle:-typeutaxonomy exnuwtle:-object-aStOgory exnuwtle:-14873mc"urps://anhletoeic.com/author/advtico-bauyen-tg-luyenlahiTENSI >Vtico Bài Gihnng
   • >slicon-anglexnuwtle: exnuwtle:-typeutaxonomy exnuwtle:-object-aStOgory exnuwtle:-14874mc"urps://anhletoeic.com/author/a delahiTENSI >i Thi Tauth
   • >slicon-anglexnuwtle: exnuwtle:-typeutaxonomy exnuwtle:-object-aStOgory exnuwtle:-17557mc"urps://anhletoeic.com/author/adtauyl">Tter"> >Tài l4ệu IRMED
   s="header-bgsocialu bla"/daet="hnu" ariFace> face>"icon-angle-dowface> bla"/damark"nn{ cl nos:/errcl nofoColor_et="hnu" ariInstagramr_on-angle-do"pll"> instagramt/oltipokh Lê EFoColot"daInstagramr_l="Menu" ariFoColot"daInstagramr>"icon-angle-dowinstagramr_
    bla"/daet="hnu" ariTwit MAScmark"nn{ cl nos:/errcl nofoColor_on-angle-do"pll"> twit MAt/oltipokh Lê EFoColot"daTwit MAScl="Menu" ariFoColot"daTwit MAS>"icon-angle-dowtwit MASc
     emailt/oltipokh Lê ESend us an emaildal="Menu" ariSend us an emaild>"icon-angle-dowenvelopSc
      Tror/adns.html?id=GTM-KCVGF42m 280" src0"8" heigh0ncsibilitdisplly:none;visibility:hidden" " " /="lant" fb-roos > chat code --> /="lant" fb-austomer-chatr_on-anglfb-austomerchatr> /v id= " /script> "fun-ndow initFB(){ l var chatbox = documnh .f">Elemnh ById('fb-austomer-chat'); l chatbox.setAttriasse("

      T_id", "110809007208455"); l chatbox.setAttriasse("attriassdowd, "biz_inbox"); l l window.fbAsyncInit = fun-ndow() { l FB.init({ l xfbmleeeeeeeeeeee: true, l versdoweeeeeeeeee: 'v72.0' l }); l }; l (fun-ndow(d, s,ant) { l var js,afjs = d.f">Elemnh sByTagName(s)[0]; l if (d.f">Elemnh ById(nt))amaturn; l js = d.creStOElemnh (s); js.id = id; l js.s:/ = 'nhletoei-donect.face> " bla"/damark"nn{ cl nos:/errcl"=s="large-8 cfc="hzalo-D%-tri-nut"=s="lant" fc="hzalo-trackin/r_-small"fc="hzalo-nenlnut"=s="lant" fc="hzalo-trackin/r_-small"fc="hzalo-benlang lnut"= di3Cs>didid=s="lant" fc="hzalo-trackin/r_-small"fc="hzalo-f="#mcChat ngaydidid=sidid=sidid=sia= @keyframes zoom{0%{transfosm:scale(.5);opacity:0}50%{opacity:1}to{opacity:0;transfosm:scale(1)}}@keyframes lucidgenzalo{0%t/{transfosm:rotStO(-25deg)}50%{transfosm:rotStO(25deg)}}.jscroll-to1top{xt-lef:100px}.fc="hzalo-benlang lnut svg path{filr:#fff}.fc="hzalo-D%-tri-nut{posindow:fixed;xt-lef:98px;r0" s:3=, ;z-index:999}.fc="hzalo-nenlnut,did.fc="hzalo-mess{xtx-shadow:0 1px 6px rgba(0,0,0,.06),0 2, 32px rgba(0,0,0,.16)}.fc="hzalo-nenlnut{" hei:5=, ;280" s:5=, ;tg;} at; :v-smal;l"> /script> if( /Android|webOS|iPhone|iPad|iPod|BlackBerry|IEMobile|OElemnh ById( f="/zalor).ps://anhletoeizalo.me/0349099648";} /vscript> "

      allpopmake themn-17773ncld= c=lls c=lls v c="top-b-small"pig-ploa-sm popmake-ploa-smr_sebindexgh0niv c=lsh2tsibilitl">l "="banner__awpcf7cno-js"ant" wpcf7-f284-o1r_l-tg="vidaeir="ltl > s="header-bgscreen-reader-respoicer>"p rollitsiatusdal="Men">I" politONcl="Meatomic="true" /ul>sdul>mv id="-7-0.html#wpcf7-f284-o1r_methot" postr_on-anglwpcf7-fosm initScl="Menu" ariFosm liênuhệ"cnovaliet=ek"nnvaliet=edaet="hsiatus="initS> s="hesibilitdisplly: none;"ivt=nput type/anidden" name="_wpcf7" value="284" /ivt=nput type/anidden" name="_wpcf7_versdow" value="5.7.4" /ivt=nput type/anidden" name="_wpcf7_ .ale" value="vida/ivt=nput type/anidden" name="_wpcf7_unit_tag" value="wpcf7-f284-o1r_/ivt=nput type/anidden" name="_wpcf7_ploal">al_postr_value="0r_/ivt=nput type/anidden" name="_wpcf7_posted_et="_hashr_value="r_/ivt=nput type/anidden" name="_wpcf7_recaptcha_respoicer_value="r_/ivtv id="

      ss="posted-onwpcf7-fosm-ploarol-wra daet="hname="homan" <=nput size="40r_on-anglwpcf7-fosm-ploarol wpcf7-tg;} wpcf7-valiet=es-as-requiredScl="Merequired="true"cl="Meinvalie="false""pllceholder="Họ tênucủa bạn*r_value="r_type/af="#m name="homan"_/idiiv> i pinsp>ss="posted-onwpcf7-fosm-ploarol-wra daet="hname="dinh hoai" <=nput size="40r_on-anglwpcf7-fosm-ploarol wpcf7-tg;} wpcf7-tel wpcf7-valiet=es-as-required wpcf7-valiet=es-as-telScl="Merequired="true"cl="Meinvalie="false""pllceholder="Sl điện thoại*r_value="r_type/af=lm name="dinh hoai"_/idiiv> i pinsp>ss="posted-onwpcf7-fosm-ploarol-wra daet="hname="emaild>"input size="40r_on-anglwpcf7-fosm-ploarol wpcf7-tg;} wpcf7-valiet=es-as-requiredScl="Merequired="true"cl="Meinvalie="false""pllceholder="Emailcủa bạn*r_value="r_type/af="#m name="emailda/idiiv> ss="posted-onwpcf7-listwtle: firstd>"input type/acheckboxm name="mu-ndeu[]r_value="ỹ nda/ids="posted-onwpcf7-listwtle:enu" aNLỹ ndiiv> "input type/acheckboxm name="mu-ndeu[]r_value="IRMEDda/ids="posted-onwpcf7-listwtle:enu" aNLIRMED iv> "input type/acheckboxm name="mu-ndeu[]r_value="Giao tiếp tiếng Anhda/ids="posted-onwpcf7-listwtle:enu" aNLGiao tiếp tiếng Anh iv>